Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40

Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej 0ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40 jest przeznaczona do wykonywania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych odpornych na przerastanie korzeni. Wykorzystywana jest w izolacji przeciwwodnej dachów zielonych, ogrodów dachowych w systemie odwróconym, tarasów budowanych w systemie dachu odwróconego, jak również przy wykonywaniu klasycznych izolacji dachowych.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 7,5 x 1
Grubość (mm): 4
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -20ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 800 / 600
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 40 / 40
Reakcja na ogień: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona w szczególności do wykonywania nowych dachów w technologii dachu zielonego jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych
  • do wykonywania izolacji dachów jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • papa odporna na przerastanie korzeni, może być stosowana pod uprawy roślinne jako warstwa podkładowa w systemie wielowarstwowym