Jarbit -V80 S42

Jarbit -V80 S42
Uwagi do produktu

- WAŻNE! Pap zgrzewalnych na osnowie z welonu szklanego nie należy używać do wykonywania obróbek dachowych oraz stosować na dachach niestabilnych wymiarowo. Papy te należy stosować w układach wielowarstwowych, co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy wykonując z użyciem pap na innych rodzajach osnowy.

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia Jarbit -V80 S42 ma dobre parametry wytrzymałościowe w porównaniu z innymi papami na osnowie z welonu szklanego. Otrzymywana jest poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z welonu szklanego wysokiej jakości asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy jest posypana gruboziarnistą posypką, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 7,5 x 1
Grubość (mm): 4,2
Osnowa: welon szklany
Rodzaj asfaltu, giętkość: oksydowany / 0ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 500 / 300
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 3 / 3
Reakcja na ogień: klasa E
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczególności do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • papę układa się wyłącznie na stabilnych wymiarowo podłożach metodą zgrzewania
  • wzdłuż jednego brzegu papy znajduje się pas masy asfaltowej zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego, służący podczas układania do wykonania zakładki