STYROLEP - ekologiczny klej do styropianu

STYROLEP - ekologiczny klej do styropianu
Uwagi do produktu

- warunki pogodowe w chwili przyklejania styropianu: wilgotność nie większa niż 65%, temperatura otoczenia nie niższa niż + 5ºC.

- miejsca klejenia na czas schnięcia zabezpieczyć przed deszczem

- masę należy chronić przed mrozem, ponieważ ze względu na zawartość wody po przemarznięciu traci ona swoje właściwości użytkowe

- transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej + 5°C

- wyrób do zastosowań profesjonalnych zgodnie z instrukcjami producenta

Opis produktu

STYROLEP jest szczególnie przydatny do przyklejania płyt styropianowych do podłoży z betonu. Jednocześnie jest masą hydroizolacyjną o dobrej przyczepności do różnych materiałów budowlanych, która po wyschnięciu tworzy jednolitą, pozbawioną pęcherzy powłokę wodoodporną. Ponieważ nie powoduje destrukcji styropianu, może być stosowany do powłok stykających się z płytami styropianowymi oraz do zabezpieczania powierzchniowego płyt styropianowych w termoizolacjach podziemnych.  Jest wodną dyspersją asfaltów ponaftowych uszlachetnionych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących oraz zapobiegających korozji. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych, co sprawia że jest bezpieczny w użytkowaniu, może być stosowany w piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Parametry:

* podane parametry mają charakter orientacyjny, dokładnie opisane są w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Barwa po wyschnięciu: czarna
Czas schnięcia*: ≤ 6 godzin - jako powłoka hydroizolacyjna, do 7 dni - jako klej do styropianu
Rodzaj asfaltu / giętkość powłoki w niskiej temp.*: modyfikowany SBS / do -10ºC
Grubość pojedynczo nakładanej warstwy: min. 1 mm suchej pozostałości
Zalecana liczba warstw: 2
Zużycie na warstwę: 1,2 do 2 kg/m²
Opakowania: 5 kg, 10 kg, 20 kg
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczony do przyklejania płyt termoizolacyjnych do podłoży z betonu z zachowaniem procedur szczegółowo opisanych w Karcie Technicznej wyrobu
  • może być stosowany do wykonywania bezspoinowych , elastycznych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (typu średniego) podziemnych przyziemnych części budowli