Kalendarium

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN S.A. z siedzibą w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne

  •  raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 10 maja 2024 r.
  •  raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 15 listopada 2024 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2024 r.

  • 30 września 2024 r.

3. Raport roczny za 2023 r.

  • 30 kwietnia 2024 r.