03.01.2020
Raport bieżący 1/2019Terminy publikacji raportów w 2020 roku

30.09.2019
Raport bieżący 12/2019Korekta raportu półrocznego

14.06.2019
Raport bieżący 11/2019Powołanie zarządu na nową kadencję

14.06.2019
Raport bieżący 10/2019Powołanie Komitetu Audytu

14.06.2019
Raport bieżący 9/2019Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

14.06.2019
Raport bieżący 8/2019Lista akcjonariuszy uczetniczących pow. 5% na ZWZA

14.06.2019
Raport bieżący 7/2019Podjęte uchwały podczas ZWZA

07.06.2019
Raport bieżący 6/2019Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

19.05.2019
Raport bieżący 5/2019Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 14 czerwca 2019 r.

19.05.2019
Raport bieżący 4/2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

11.05.2019
Raport bieżący 3/2019Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

03.05.2019
Raport bieżący 2/2019Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019

30.01.2019
Raport bieżący 1/2019Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

09.08.2018
Raport bieżący 10/2018Przyjęcie regulaminu Komitetu Audytu

20.06.2018
Raport bieżący 9/2018Powołanie Komitetu Audytu

20.06.2018
Raport bieżący 8/2018Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

20.06.2018
Raport bieżący 7/2018Lista uczestniczących akcjonariuszy pow. 5% podczas ZWZA

20.06.2018
Raport bieżący 6/2018Podjęte uchwały podczas ZWZA

21.05.2018
Raport bieżący 5/2018Projekty uchwał na ZWZA

21.05.2018
Raport bieżący 4/2018Zwołanie Zwykłego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

09.05.2018
Raport bieżący 3/2018Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2018 roku

25.04.2018
Raport bieżący 2/2018Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

12.01.2018
Raport bieżący 1/2018Terminy publikacji raportów w 2018 roku

02.08.2017
Raport bieżący 10/2017Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego 2017

27.06.2017
Raport bieżący 9/2017Lista akcjonariuszy pow. 5% uczestniczących w ZWZA 2017

22.06.2017
Raport bieżący 8/2017Podjęte uchwały na ZWZA 2017

22.06.2017
Raport bieżący 7/2017Wybór podmiotu uprawnionego do badania SF za 2017 i 2018 rok

26.05.2017
Raport bieżący 6/2017Projekty uchwał na ZWZA 2017

26.05.2017
Raport bieżący 5/2017Zwołanie ZWZA 2017

28.04.2017
Raport bieżący 4/2017Przekroczenie znacznego pakietu akcji

21.04.2017
Raport bieżący 3/2017Wybór podmiotu uprawnionego do badania SF za 2017 rok

20.03.2017
Raport bieżący 2/2017Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

31.01.2017
Raport 1/2017Terminy publikacji raportów w 2017 roku

22.06.2016
Raport 10/2016Podjęte uchwały podczas ZWZA 2016

09.06.2016
Raport 8/2016Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

02.08.2016
Raport bieżący 11/2016 - korektaLista akcjonariuszy pow. 5% uczestniczących w ZWZA 2016

22.06.2016
Raport 13/2016Powołanie Rady Nadzorczej

22.06.2016
Raport 12/2016Powołanie zarządu na nową kadencję

22.06.2016
Raport 112016Lista akcjonariuszy uczestniczących pow. 5% podczas ZWZA 2016

20.06.2016
Raport 9/2016Nabycie znacznego pakietu akcji

12.06.2016
Raport bieżący 5/2016 - korektaWybór podmiotu uprawnionego do badania SF za 2016 rok - korekta

24.05.2016
Raport bieżący 7/2016Projekty uchwał na ZWZA 2016

24.05.2016
Raport bieżący 6/2016Zwołanie ZWZA 2016

18.05.2016
Raport bieżący 5/2016Wybór podmiotu uprawnionego do badania SF za 2016 rok

20.04.2016
Raport bieżący 4/2016Zmiana terminu publikacji raportu za I kw. 2016 r.

20.04.2016
Raport bieżący 4/2016Zmiana terminu publikacji raportu za I kw. 2016 r.

10.02.2016
Raport bieżący 3/2016Zmiana terminu publikacji raportu za IV kw. 2015 r.

10.02.2016
Raport bieżący 3/2016Zmiana terminu publikacji raportu za IV kw. 2015 r.

12.01.2016
Raport bieżący 2/2016Wykaz raportów opublikowanych w 2015 roku

11.01.2016
Raport 1/2016Terminy publikacji raportów w 2016 roku

29.06.2015
Raport bieżący 9/2015Lista akcjonariuszy pow. 5% uczestniczących w ZWZA 2015

12.06.2015
Raport bieżący 8/2015Podjęte uchwały na ZWZA 2015

06.05.2015
Raport bieżący 7/2015Projekty uchwał na ZWZA 2015

06.05.2015
Raport bieżący 6/2015Zwołanie ZWZA 2015

06.05.2015
Raport bieżący 5/2015Wybór podmiotu uprawnionego do badania SF za 2015 rok

30.04.2015
Raport bieżący 4/2015Uzupełnienie, korekta raportu rocznego za 2014 rok

09.02.2015
Raport bieżący 3/2015Informacja nt. postępowania sądowego

12.01.2015
Raport bieżący 2/2015Wykaz raportów opublikowanych w 2014 roku

12.01.2015
Raport bieżący 1/2015Terminy publikacji raportów w 2015 roku

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.