11.06.2024
Raport bieżący 8/2024Informacja o wypłacie dywidendy za 2023 rok

11.06.2024
Raport bieżący 7/2024Podjęte uchwały ZWZA

11.06.2024
Raport bieżący 6/2024Lista akcjonariuszy pow. 5% obecnych na ZWZA

20.05.2024
Raport bieżący 5/2024Zgłoszenie projektu uchwały

13.05.2024
12.05.2024
Raport bieżący 3/2024Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

25.04.2024
Raport bieżący 2/2024Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

25.01.2024
Raport bieżący 1/2024Terminy publikacji raportów w 20234roku

29.09.2023
Raport bieżący 10/2023Lista akcjonariuszy pow. 5% na NWZA

29.09.2023
Raport bieżący 8/2023Podjęte uchwały NWZA

25.08.2023
Raport bieżący 9/2023Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

22.06.2023
Raport bieżący 4/2023 korektaTreść podjętych uchwał przez ZWZA

21.06.2023
Raport bieżący 6/2023Informacja o wypłacie dywidendy

21.06.2023
Raport bieżący 3/2023 korektaOgłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

20.06.2023
Raport bieżący 5Lista akcjonariuszy pow. 5% obecnych na ZWZA

20.06.2023
Raport bieżący 4/2023Treść podjętych uchwał przez ZWZA

24.05.2023
Raport bieżący 3/2023Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

20.02.2023
Raport bieżący 2/2023Zbycie akcji spółki

30.01.2023
Raport bieżący 1/2023Terminy publikacji raportów w 2023 roku

28.11.2022
Raport bieżący 17/2022Korekta raportu okresowego za trzeci kwartał 2022 r.

26.10.2022
Raport bieżący 16/2022Lista akcjonariuszy pow. 5% obecnych na NWZA

24.10.2022
Raport bieżący 15/2022Skład Komitetu Audytu

21.10.2022
Raport bieżący 14/2022Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

21.10.2022
Raport bieżący 13/2022Treść podjętych uchwał przez NWZA

17.10.2022
Raport bieżący 12/2022Zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej

04.10.2022
Raport bieżący 10/2022 korektaRezygnacja członka rady nadzorczej korekta

04.10.2022
Raport bieżący 8/2022 korektaPowołanie Komitetu Audytu korekta

22.09.2022
Raport bieżący 11/2022Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

21.09.2022
Raport bieżący 10/2022Rezygnacja członka rady nadzorczej

13.06.2022
Raport bieżący 9/2022Wybór Biegłego Rewidenta

11.06.2022
Raport bieżący 7/2022Skład Rady Nadzorczej

10.06.2022
Raport bieżący 8/2022Powołanie Komitetu Audytu

10.06.2022
Raport bieżący 6/2022Lista akcjonariuszy pow. 5% obecnych na ZWZA

08.06.2022
Raport bieżący 4/2022Korekta raportu rocznego

06.06.2022
Raport bieżący 3/2022Podpisanie umowy kredytowej z PKO BP SA

10.05.2022
Raport bieżący 2/2022Zwołanie ZWZA wraz z projektami uchwał

27.01.2022
Raport bieżący 1/2022Terminy publikacji raportów w 2022 roku

20.09.2022
Raport bieżący 5/2021Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego 2021

06.07.2021
Raport bieżący 3/2021 korektaRaport bieżący 3/2021 korekta

18.06.2021
Raport bieżący 4/2021Lista akcjonariuszy

18.06.2021
Raport bieżący 3/2021Podjęte uchwały podczas ZWZA

21.05.2021
Raport bieżący 2/2021Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

29.01.2021
Raport bieżący 1/2021Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

29.06.2020
Raport bieżący 7/2020Lista obecnych akcjonariuszy podczas ZWZA

25.05.2020
Raport bieżący 4/2020Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

21.05.2020
Raport bieżący 3/2020Otrzymanie subwencji finansowej

20.03.2020
Raport bieżący 2/2020Wpływ pandemii wirusa Covid-19 na działalność Spółki.

03.01.2020
Raport bieżący 1/2020Terminy publikacji raportów w 2020 roku

30.09.2019
Raport bieżący 12/2019Korekta raportu półrocznego

14.06.2019
Raport bieżący 11/2019Powołanie zarządu na nową kadencję

14.06.2019
Raport bieżący 10/2019Powołanie Komitetu Audytu

14.06.2019
Raport bieżący 9/2019Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

14.06.2019
Raport bieżący 8/2019Lista akcjonariuszy uczetniczących pow. 5% na ZWZA

14.06.2019
Raport bieżący 7/2019Podjęte uchwały podczas ZWZA

07.06.2019
Raport bieżący 6/2019Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

19.05.2019
Raport bieżący 5/2019Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 14 czerwca 2019 r.

19.05.2019
Raport bieżący 4/2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

11.05.2019
Raport bieżący 3/2019Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

03.05.2019
Raport bieżący 2/2019Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019

30.01.2019
Raport bieżący 1/2019Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku