• Piotr Widawski - Prezes zarządu
  • Mirosław Gołembiewski - Członek zarządu
  • Anna Inczewska - Prokurent/ Główny Księgowy
  • Ewa Shalaby - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Zofia Pietrus - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Tomasz Ignatowicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Lesław Śliwko - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska - Członek Rady Nadzorczej


Komitet Audytu

  • Lesław Śliwko - Przewodniczący, Członek niezależny
  • Zofia Pietrus - Członek 
  • Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska - Członek niezależny
Akcjonariusze Liczba akcji Ilość głosów na WZA Udział w kapitale
Tomasz Ignatowicz 1156444 30.43 30.43
Zofia Pietrus 398240 10.48 10.48
Anna Inczewska 386480 10.17 10.17
Jan Gałczyński 338200 8.90 8.90
Pozostali 1520636 40.02 40.02
W sumie