• Piotr Widawski - Prezes zarządu
  • Mirosław Gołembiewski - Członek zarządu
  • Anna Inczewska - Prokurent/ Główny Księgowy
  • Tomasz Ignatowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zofia Pietrus - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Lesław Śliwko - Członek Rady Nadzorczej
  • Ewa Shalaby - Członek Rady Nadzorczej
  • Magdalena Mazur - Członek Rady Nadzorczej


Komitet Audytu

  • Lesław Śliwko - Przewodniczący, Członek niezależny
  • Zofia Pietrus - Członek 
  • Magdalena Mazur - Członek niezależny
Akcjonariusze Liczba akcji Ilość głosów na WZA Udział w kapitale
Tomasz Ignatowicz 1156444 30.43 30.43
Jan Gałczyński 380000 10.00 10.00
Zofia Pietrus 398240 10.48 10.48
Anna Inczewska 386480 10.17 10.17
Pozostali 1478836 38.92 38.92
W sumie