Wybrane dane finansowe
w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
27 351
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 189
Zysk (strata) brutto
1 052
Zysk (strata) netto
810
Aktywa razem
18 188
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
6 934
Zobowiązania długoterminowe
768
Zobowiązania krótkoterminowe
5 223
Kapitał własny
11 254
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0


Wybrane dane finansowe w wersji edytowalnejWybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
28 764
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 663
Zysk (strata) brutto
1 562
Zysk (strata) netto
1 202
Aktywa razem
17 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
6 866
Zobowiązania długoterminowe
2 535
Zobowiązania krótkoterminowe
3 402
Kapitał własny
10 444
Kapitał zakładowy
798
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0
Wybrane dane finansowew tys. zł.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
22 091
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
691
Zysk (strata) brutto
567
Zysk (strata) netto
448
Aktywa razem
15 149
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
5 907
Zobowiązania długoterminowe
3 177
Zobowiązania krótkoterminowe

2 348

Kapitał własny
9 242
Kapitał zakładowy
798
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0
Wybrane dane finansowew tys. zł.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
20 487
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
255
Zysk (strata) brutto
123
Zysk (strata) netto
91
Aktywa razem
13 999
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
5 204
Zobowiązania długoterminowe
563
Zobowiązania krótkoterminowe
4 249
Kapitał własny
8 794
Kapitał zakładowy
798
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0