Wybrane dane finansowe
w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
30 523
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 450
Zysk (strata) brutto
1 439
Zysk (strata) netto
1 258
Aktywa razem
20 593
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
5 730
Zobowiązania długoterminowe
657
Zobowiązania krótkoterminowe
3  446
Kapitał własny
14 863
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0
Wybrane dane finansowe
w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
26 326
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
2 118
Zysk (strata) brutto
2 093
Zysk (strata) netto
1 663
Aktywa razem
18 361
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
4 756
Zobowiązania długoterminowe
503
Zobowiązania krótkoterminowe
2 877
Kapitał własny
13 605
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0
Wybrane dane finansowe
w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
27 680
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 048
Zysk (strata) brutto
942
Zysk (strata) netto
688
Aktywa razem
16 668
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 726
Zobowiązania długoterminowe
622
Zobowiązania krótkoterminowe
2 985
Kapitał własny
11 942
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
27 351
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 189
Zysk (strata) brutto
1 052
Zysk (strata) netto
810
Aktywa razem
18 188
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
6 934
Zobowiązania długoterminowe
768
Zobowiązania krótkoterminowe
5 223
Kapitał własny
11 254
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0

Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
28 764
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 663
Zysk (strata) brutto
1 562
Zysk (strata) netto
1 202
Aktywa razem
17 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
6 866
Zobowiązania długoterminowe
2 535
Zobowiązania krótkoterminowe
3 402
Kapitał własny
10 444
Kapitał zakładowy
798
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0