Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 09.06.2022 r.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego WZA Spółki Izolacja-Jarocin S.A.
  2. Projekty uchwał na ZWZA
  3. Załącznik do projektów uchwał - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2021
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
  5. Wzór pełnomocnictwa - formularz
  6. Informacja o braku transmisji obrad WZA
  7. Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego WZA Spółki Izolacja-Jarocin SA
  8. Lista obecnych akcjonariuszy
  9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń IZOLACJA-JAROCIN SA
  10. Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu z wynagrodzeń