Lista systemów "Dach zielony balastowy"

Dachy zielone balastowe występują zarówno jako samodzielne dachy, jak i jako fragmenty dachów zielonych z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję opasek przy attykach, wypełnienie koszy zlewowych oraz okolic odwodnień na dachu.

W zależności od umiejscowienia warstwy termoizolacyjnej dachy balastowe dzielimy  na tradycyjne i odwrócone.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału, odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.

Termoizolacja w układzie odwróconym stanowi środkową warstwę. Z racji, że nie jest chroniona przed kontaktem z wodą opadową, musi być wykonana z materiałów nie nasiąkających wodą.