Lista systemów "Dach zielony intensywny"

Dach zielony z roślinnością typu intensywnego charakteryzuje się znacznym ciężarem, dochodzącym, a nawet przekraczającym 300kg/m2 dachu. Wynika to zarówno z typu zastosowanych roślin ( trawy, krzewy, a nawet niewielkie drzewa), jak i znacznie grubszej warstwy wegetacyjnej. Dla trawy powinna ona wynosić około 20 cm, natomiast dla krzewów i drzew przyjmuje się, że grubość warstwy wegetacyjnej powinna stanowić 1/10 wysokości rośliny.

Dachy typu intensywnego wymagają ciągłej pielęgnacji oraz regularnego nawożenia. Mimo, iż gruba warstwa wegetacyjna ma dużą zdolność do gromadzenia wody, dachy z zazielenieniem typu intensywnego wymagają regularnego nawadniania, szczególnie w okresach suszy.