Lista systemów "Dach zielony komunikacyjny"

Dachy komunikacyjne są specjalną odmianą dachów balastowych, o wzmocnionej budowie, w których wierzchnią warstwę stanowi kostka brukowa lub płytki betonowe. Dachy komunikacyjne występują zarówno jako samodzielne dachy (np. parkingi dachowe w obiektach handlowych lub biurowych), jak i jako fragmenty dachów zielonych z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję komunikacyjną na dachu.