Lista systemów "Dachy do remontu"

Remontowane dachy można co do zasady podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą te dachy, w których podczas remontu stare pokrycie dachowe, wraz z ewentualną termoizolacją zostaje usunięte z dachu, aż do podłoża. Na takim dachu, po wykonaniu niezbędnych napraw podłoża, wykonanie nowej izolacji nie różni się zasadniczo od izolacji wykonywanej na dachach nowych. Dlatego rekomendowanych rozwiązań dla tego typu dachów należny szukać w sekcji Dachy nowe.

Do drugiej grupy zalicza się dachy, na których podczas remontu jest układana kolejna warstwa hydroizolacyjna, wraz z ewentualnym wykonaniem dodatkowego docieplenia dachu, ale bez usuwania istniejących, starych pokryć papowych. Systemy rekomendowane w kategorii Dachy do remontu dotyczą tego typu rozwiązań.

Przedstawione warianty rozwiązań są z reguły uszeregowane od najlepszego pod względem technicznym, po najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym.  Rekomendowane systemy uwzględniają specyfikę związaną z wielkością wykonywanego dachu. Na mniejszych obiektach, zazwyczaj mniej wymagających, znalazły się bardziej ekonomiczne rozwiązania.

Wybierz wariant wykonania remontu:

Ocieplanie starego dachu

Chcąc ocieplić stary dach, musimy zawsze zacząć od oceny stanu konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego. W przypadku dachu płaskiego dokonujemy odkrywki, sprawdzając stan zawilgocenia izolacji oraz podłoża. Jeżeli zarówno papa, jak i podłoże są mocno zwilgocone oraz występują liczne przecieki, najlepszym rozwiązaniem podczas remontu będzie usunięcie wszystkich warstw izolacji, aż do podłoża. Po remoncie podłoża i jego zagruntowaniu możemy wykonać nową izolację przeciwwodną z wykorzystaniem dodatkowej izolacji termicznej lub bez.

Jeżeli badane pokrycie jest w dobrym stanie, to po usunięciu pęcherzy, usunięciu zanieczyszczeń oraz zagruntowaniu podłoża możemy przystąpić do układania nowej warstwy hydroizolacji. Rodzaj papy wymaganej do wykonania izolacji zależy od rodzaju materiału z jakiego wykonane jest podłoże dachowe oraz od tego czy decydujemy się na wykonanie ocieplenia.

Dach betonowy stanowi solidne stabilne wymiarowo podłoże, co pozwala na zastosowanie tańszych pap termozgrzewalnych. Natomiast podłoże drewniane i blaszane są traktowane jako podłoża niestabilne wymiarowo, wymagające stosowania pap o podwyższonej elastyczności.

Podobnie decydując się na ocieplenie dachu, niezależnie od rodzaju materiału termoizolacyjnego oraz jego grubości musimy mieć świadomość, że do wykonania szczelnej i trwałej hydroizolacji należy stosować elastyczne papy zgrzewalne na osnowie z włókniny poliestrowej, najlepiej modyfikowane dodatkowo syntetycznym kauczukiem SBS.


Zobacz inne nasze systemy izolacji: Dachy nowe | Dachy Zielone | Fundamenty | Mosty i drogi Sprawdź nasze produkty: Papy asfaltowe | Papy bitumiczne | Masy asfaltowe | Kity i szpachle budowlane | Płyty termoizolacyjne | Wyroby dla drogownictwa