Lista systemów "Dachy do remontu"

Remontowane dachy można co do zasady podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą te dachy, w których podczas remontu stare pokrycie dachowe, wraz z ewentualną termoizolacją zostaje usunięte z dachu, aż do podłoża. Na takim dachu, po wykonaniu niezbędnych napraw podłoża, wykonanie nowej izolacji nie różni się zasadniczo od izolacji wykonywanej na dachach nowych. Dlatego rekomendowanych rozwiązań dla tego typu dachów należny szukać w sekcji Dachy nowe.

Do drugiej grupy zalicza się dachy, na których podczas remontu jest układana kolejna warstwa hydroizolacyjna, wraz z ewentualnym wykonaniem dodatkowego docieplenia dachu, ale bez usuwania istniejących, starych pokryć papowych. Systemy rekomendowane w kategorii Dachy do remontu dotyczą tego typu rozwiązań.

Przedstawione warianty rozwiązań są z reguły uszeregowane od najlepszego pod względem technicznym, po najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym.  Rekomendowane systemy uwzględniają specyfikę związaną z wielkością wykonywanego dachu. Na mniejszych obiektach, zazwyczaj mniej wymagających, znalazły się bardziej ekonomiczne rozwiązania.

Wybierz wariant wykonania remontu: