Lista systemów "Remont bez termomodernizacji"

Remont dachu bez usuwania starego pokrycia papowego, bez wykonywania dodatkowej termomodernizacji.

Remont a wymiana pokrycia dachowego

Naprawa dachu zwana inaczej remontem dachu zawsze wiąże się z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, nie zawsze wymaga natomiast wymiany pokrycia.

Przystępując do remontu dachu w pierwszej kolejności dokonujemy oceny stanu istniejącego pokrycia dachowego. Jeżeli pokrycie jest w zadowalającym stanie, oczyszczamy dach z luźnych części, gruntujemy podłoże Jarlepem G lub Jarlepem Gm, a następnie przystępujemy do zgrzewania warstwy papy odpowiedniej do wykonania nowego pokrycia.

Jeżeli pokrycie dachowe jest w gorszym stanie - występuje zawilgocenie podłoża oraz liczne pęcherze, przed układaniem nowej warstwy papy konieczna jest naprawa dachu. Pęcherze należy rozciąć i podkleić za pomocą lepiku na zimno Jarlep L. W przypadku większych pęcherzy należy je całkowicie usunąć, wklejając w to miejsce łatę z papy.

W ramach remontu dachu należy usunąć również wszelkie zgrubienia i zakładki na papie oraz wypełnić za pomocą łat z papy i szpachli dekarskiej Dekabit miejsca w których tworzyły się zastoiny wody. Za pomocą kitu dekarskiego wypełniamy również wszelkie pęknięcia i dokonujemy miejscowych napraw i uszczelnień np. przy attykach, kominach itp. Następnie oczyszczamy podłoże z luźnych części i gruntujemy je za pomocą roztworu asfaltowego Jarlep G lub Jarlep Gm.

Po wykonaniu remontu podłoża, możemy wykonać nowe pokrycie w postaci kolejnej warstwy papy termozgrzewalnej. Jeżeli spadek dachu na to pozwala możliwa jest również wymiana pokrycia dachowego np. na gonty lub blachę trapezową.