Remont dachu do 200 m²

System 2.2.1.2

Remont dachu, pokrycie papowe jednowarstwowe, zgrzewane do podłoża, bez docieplenia.

Rozwiązanie rekomendowane na małe dachy o stabilnym podłożu: domy jednorodzinne, domki letniskowe, wiaty, garaże, altany itp.. Wymagane stosowanie pap zgrzewalnych posiadających dopuszczenie do wykonywania pokryć jednowarstwowych.

Przekładki z papy wentylacyjnej, która umożliwia migrację wilgoci ze starego pokrycia do kominków wentylacyjnych, nie wlicza się do warstw hydroizolacyjnych w pokryciu dachowym.

Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 2.2.1.2 A

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie poprzez zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast DEKO PYE PV250 S52
 2. Kominek wentylacyjny
 3. Papa wentylacyjna
 4. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP GM
 5. Stare podłoże pokryte papą
Wariant B

System 2.2.1.2 B

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie poprzez zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast MONO PYE PV250 S52
 2. Kominek wentylacyjny
 3. Papa wentylacyjna
 4. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 5. Stare podłoże pokryte papą
Wariant C

System 2.2.1.2 C

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie poprzez zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast FORTE PYE PV250 S52
 2. Kominek wentylacyjny
 3. Papa wentylacyjna
 4. Gruntowanie - masa dyspersyjna DYSPERBIT
 5. Stare podłoże pokryte papą