Remont dachu, termoizolacja z płyt TermoBIT, dachy do 200 m²

System 2.1.1.2

Remont dachu, pokrycie papowe jednowarstwowe, mocowane mechanicznie i /lub zgrzewane do podłoża, z dociepleniem z płyty warstwowej TERMOBIT.

Rozwiązanie rekomendowane na małe dachy o stabilnym podłożu: domy jednorodzinne, domki letniskowe, wiaty, garaże, altany itp.. Wymagane stosowanie pap zgrzewalnych posiadających dopuszczenie do wykonywania pokryć jednowarstwowych.

Uwaga: Górna okleina płyty warstwowej TermoBIT pełni rolę zabezpieczenia rdzenia styropianowego przed uszkodzeniem podczas zgrzewania papy. Nie stanowi ona warstwy hydroizolacyjnej i nie wlicza się jej do warstw hydroizolacyjnych w pokryciu dachowym. 

Przekładki z papy wentylacyjnej, która umożliwia migrację wilgoci ze starego pokrycia do kominków wentylacyjnych, nie wlicza się do warstw hydroizolacyjnych w pokryciu dachowym.

Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 2.1.1.2 A

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie mechaniczne i zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast DEKO PYE PV250 S52
 2. Termoizolacja - płyta warstwowa TermoBIT
 3. Kominek wentylacyjny
 4. Papa wentylacyjna
 5. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP GM
 6. Stare podłoże pokryte papą
Wariant B

System 2.1.1.2 B

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie mechaniczne i zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast MONO PYE PV250 S52
 2. Termoizolacja - płyta warstwowa TermoBIT
 3. Kominek wentylacyjny
 4. Papa wentylacyjna
 5. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 6. Stare podłoże pokryte papą
Wariant C

System 2.1.1.2 C

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie mechaniczne i zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast FORTE PYE PV250 S52
 2. Termoizolacja - płyta warstwowa TermoBIT
 3. Kominek wentylacyjny
 4. Papa wentylacyjna
 5. Gruntowanie - masa dyspersyjna DYSPERBIT
 6. Stare podłoże pokryte papą