Podłoże drewniane, termoizolacja z płyt Termobit, dach o dowolnej powierzchni


System 1.1.1.1.1.1
Pokrycie papowe jednowarstwowe, mocowane mechanicznie, na podłożu drewnianym z dociepleniem z płyty warstwowej TERMOBIT.

Rozwiązanie rekomendowane na duże obiekty: hale, wiaty, magazyny itp. , które sprawdza się również na mniejszych dachach, szczególnie tych o niestabilnym podłożu dachowym. Wymagane stosowanie pap zgrzewalnych posiadających dopuszczenie do wykonywania pokryć jednowarstwowych.

Uwaga: Górna okleina płyty warstwowej TermoBIT pełni rolę zabezpieczenia rdzenia styropianowego przed uszkodzeniem podczas zgrzewania papy. Nie stanowi ona warstwy hydroizolacyjnej i nie wlicza się jej do warstw hydroizolacyjnych w pokryciu dachowym. 

Stropodach niewentylowany.  System mocowany mechanicznie do podłoża.


Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 1.1.1.1.1.1 A

Uwagi:

 • - stropodach niewentylowany
 • - system mocowany mechanicznie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast SOLO PYE PV250 S52
 2. Termoizolacja - płyta warstwowa TERMOBIT
 3. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40
 4. Podłoże drewniane lub z płyt drewnopochodnych MFP, OSB itp. zagruntowane roztworem asfaltowym JARLEP G lub JARLEP GM
Wariant B

System 1.1.1.1.1.1.b

Uwagi:

 • - testowa uwaga do wariantu
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast DEKO PYE PV250 S52
 2. Termoizolacja - płyta warstwowa TERMOBIT
 3. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit SOLID PYE PV200 S40
 4. Podłoże drewniane lub z płyt drewnopochodnych MFP, OSB itp. zagruntowane roztworem asfaltowym JARLEP G lub JARLEP GM
Wariant C

System 1.1.1.1.1.1C

Uwagi:

 • - stropodach niewentylowany
 • - system mocowany mechanicznie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast MONO PYE PV250 S52
 2. Termoizolacja - płyta warstwowa TERMOBIT
 3. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit ELAST PYE PV200 S35
 4. Podłoże drewniane lub z płyt drewnopochodnych MFP, OSB itp. zagruntowane roztworem asfaltowym JARLEP G lub JARLEP GM