Podłoże betonowe bez termoizolacji, dachy do 200 m²

System 1.1.2.4.1.2


Pokrycie papowe jednowarstwowe; zgrzewane na gorąco ; podłoże betonowe bez docieplenia. 

Rozwiązanie rekomendowane na małe dachy: budynki gospodarcze, wiaty, domy jednorodzinne, domki letniskowe, garaże, altany itp. Wymagane stosowanie pap zgrzewalnych posiadających dopuszczenie do wykonywania pokryć jednowarstwowych.


Stropodach niewentylowany. System klejony lub zgrzewany na gorąco.


Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 1.1.2.4.1.2 A

Uwagi:

 • - stropodach niewentylowany
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast DEKO PYE PV250 S52
 2. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G lub Dysperbit
 3. Podłoże betonowe
Wariant B

System 1.1.2.4.1.2 B

Uwagi:

 • - stropodach niewentylowany
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast MONO PYE PV250 S52
 2. Gruntowanie - masa dyspersyjna DYSPERBIT lub DYSPERBEX
 3. Podłoże betonowe
Wariant C

System 1.1.2.4.1.2 C

Uwagi:

 • - stropodach niewentylowany
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast FORTE PYE PV250 S52
 2. Gruntowanie - masa dyspersyjna Dysperbit lub Dysperbex
 3. Podłoże betonowe