Lista systemów "Podłoże betonowe"

Przez podłoże betonowe rozumiemy podłoże wylewane oraz podłoże z płyt korytkowych i innych prefabrykowanych elementów betonowych.