Lista systemów "Podłoże betonowe bez termoizolacji"

Wykonanie skutecznej i trwałej izolacji dachu na podłożu wykonanym z prefabrykowanych elementów betonowych wymaga zastosowania modyfikowanych pap termozgrzewalnych, charakteryzujących się odpowiednią giętkością i elastycznością, pozwalającą zniwelować ewentualne naprężenia, mogące  występować w trakcie eksploatacji dachu w zróżnicowanych warunkach pogodowych.