Lista systemów "Podłoże drewniane"

Przez podłoże drewniane rozumiemy podłoże wykonane z desek,  tzw. deskowane lub podłoże wykonane z płyt drewnopochodnych MFP, OSB, sklejki itp. materiałów.