Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych

System 1.2.1.3.2

Podłoże drewniane bez termoizolacji lub z termoizolacją na stropie.  Sztywne poszycie z desek lub płyt drewnopochodnych. Izolacja dwuwarstwowa z pap zgrzewalnych. Mocowanie mechaniczne i/lub zgrzewanie.

Rozwiązane spotykane najczęściej na wiatach, magazynach, budynkach gospodarczych i garażach. Pokryciem zasadniczym jest papa zgrzewalna układana w systemie dwuwarstwowym z wykorzystaniem papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia.  

Na dachach skośnych zaleca się stosowanie pap podkładowych na osnowie ze tkaniny szklanej, cechujących się wysoką stabilnością wymiarową. Jako warstwę wierzchnią najlepiej stosować elastyczne papy polimerowe na osnowie poliestrowej.


Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 1.2.1.3.2 A

Uwagi:

 • - Warstwa podkładowa mocowana mechanicznie do podłoża, warstwa nawierzchniowa zgrzewana
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST SOLO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - JARPLAST G200 S40
 3. Sztywne poszycie z desek lub płyt drewnopochodnych
 4. Konstrukcja dachu - krokwie
 5. Termoizolacja na stropie
 6. Strop

Detale wykończenia dachowego:

Wariant B

System 1.2.1.3.2 B

Uwagi:

 • - Warstwa podkładowa mocowana mechanicznie do podłoża, warstwa nawierzchniowa zgrzewana
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST DEKO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - JARPLAST G200 S40 lub Jarplast MONO PYE PV250 S40
 3. Sztywne poszycie z desek lub płyt drewnopochodnych
 4. Konstrukcja dachu - krokwie
 5. Termoizolacja na stropie
 6. Strop

Detale wykończenia dachowego:

Wariant C

System 1.2.1.3.2 C

Uwagi:

 • - Warstwa podkładowa mocowana mechanicznie do podłoża, warstwa nawierzchniowa zgrzewana
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST MONO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - JARBIT PLUS G200 S40
 3. Sztywne poszycie z desek lub płyt drewnopochodnych
 4. Konstrukcja dachu - krokwie
 5. Termoizolacja na stropie
 6. Strop

Detale wykończenia dachowego: