Podłoże betonowe bez termoizolacji

System 1.2.2.2.2

Pokrycie papowe dwuwarstwowe, zgrzewane, na podłożu betonowym bez termoizolacji,

Podłoże betonowe bez termoizolacji to rozwiązanie spotykane najczęściej na magazynach, wiatach, budynkach gospodarczych i garażach itp., gdzie dach skośny jest wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych.

Rozwiązanie rekomendowane na: hale, wiaty, magazyny, budynki gospodarcze itp. , które sprawdza się również na mniejszych dachach, szczególnie tych o niestabilnym podłożu dachowym. 

Na dachach skośnych zaleca się stosowanie pap podkładowych na osnowie ze tkaniny szklanej, cechujących się wysoką stabilnością wymiarową. Jako warstwę wierzchnią najlepiej stosować elastyczne papy polimerowe na osnowie poliestrowej.


System zgrzewany do podłoża.


Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 1.2.2.2.2 A

Uwagi:

 • - System zgrzewany do podłoza
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST SOLO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - JARPLAST G200 S40
 3. Podłoże betonowe zagruntowane roztworem asfaltowym JARLEP Gm
 4. Termoizolacja na stropie
 5. Strop
Wariant B

System 1.2.2.2.2 B

Uwagi:

 • - System zgrzewany do podłoża
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST DEKO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - Jarbit PLUS G200 S40
 3. Podłoże betonowe zagruntowane roztworem asfaltowym JARLEP G
 4. Strop
Wariant C

System 1.2.2.2.2 C

Uwagi:

 • - System zgrzewany do podłoża
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST MONO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - JARBIT SOLID PYE PV200 S40
 3. Podłoże betonowe zagruntowane masą DYSPERBIT lub DYSPERBEX
 4. Strop