Dach zielony balastowy odwrócony układ warstw

System 3.3.2  
Dach zielony balastowy z termoizolacją i odwróconym układem warstw

Dach zielony typu balastowego, z odwróconym układem warstw składa się z trzech stref - balastowej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz termoizolacyjnej. Dach balastowy odwrócony różni się od układu tradycyjnego tym, że termoizolacja znajduje się nad warstwą hydroizolacyjną.

Strefa balastowa jest wykonana ze żwiru płukanego, frakcji 16/32. Grubość warstwy balastowej wynosi zazwyczaj minimum 10 cm.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie wody, odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. Składa się ona ze specjalnych mat akumulacyjnych o podwyższonej odporności na ściskanie, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody.

Termoizolacja w układzie odwróconym stanowi środkową warstwę. Z racji, że termoizolacja nie jest chroniona przed kontaktem z wodą opadową, musi być wykonana z materiałów nie nasiąkających wodą.

Zadaniem hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych jest zabezpieczenie przed wilgocią  podłoża dachowego. W dachach zielonych przynajmniej jedna warstwa w warstwie hydroizolacyjnej powinna być wykonana z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Dachy zielone balastowe występują zarówno jako samodzielne dachy, jak i jako fragmenty dachów zielonych z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję opasek przy attykach, wypełnienie koszy zlewowych oraz okolic odwodnień na dachu.

Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 3.3.2 A

Uwagi:

 1. Warstwa balastowa - żwir płukany frakcja 16/32
 2. Włóknina filtracyjna
 3. Mata akumulacyjno-drenażowa
 4. Folia poślizgowa
 5. Termoizolacja - z płyt EPS, XPS
 6. Papa antykorzenna nawierzchniowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 7. Papa antykorzenna podkładowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40
 8. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP GM
 9. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant B

System 3.3.2 B

Uwagi:

 1. Warstwa balastowa - żwir płukany frakcja 16/32
 2. Włóknina filtracyjna
 3. Mata akumulacyjno-drenażowa
 4. Folia poślizgowa
 5. Termoizolacja - z płyt EPS, XPS
 6. Papa antykorzenna nawierzchniowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 7. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV200 S40
 8. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 9. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant C

System 3.3.2 C

Uwagi:

 1. Warstwa balastowa - żwir płukany frakcja 16/32
 2. Włóknina filtracyjna
 3. Mata akumulacyjno-drenażowa
 4. Folia poślizgowa
 5. Termoizolacja - z płyt EPS, XPS
 6. Papa antykorzenna nawierzchniowa - ZIELONY DACH PYE PV250 S52 SBS
 7. Papa podkładowa - Jarplast G200 S40
 8. Gruntowanie - masa dyspersyjna Dysperbit
 9. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego: