Dach zielony balastowy, tradycyjny układ warstw

System 3.3.1  
Dach zielony balastowy z termoizolacją i klasycznym układem warstw.

Dach zielony typu balastowego składa się z trzech stref - balastowej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz termoizolacyjnej.

Strefa balastowa jest wykonana ze żwiru płukanego, frakcji 16/32. Grubość warstwy balastowej wynosi zazwyczaj minimum 10cm.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie nadmiaru wody, która nie została związana przez rośliny odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. Składa się ona ze specjalnych mat akumulacyjnych o podwyższonej odporności na ściskanie, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody. Z kolei zadaniem hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych jest zabezpieczenie przed zamoknięciem warstwy termoizolacyjnej oraz podłoża dachowego. 

W dachach zielonych przynajmniej jedna warstwa w warstwie hydroizolacyjnej powinna być wykonana z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału, odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.

Dachy zielone balastowe występują zarówno jako samodzielne dachy, jak i jako fragmenty dachów zielonych z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję opasek przy attykach, wypełnienie koszy zlewowych oraz okolic odwodnień na dachu.

Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 3.3.1 A

Uwagi:

 1. Warstwa balastowa - żwir płukany frakcja 16/32
 2. Włóknina filtracyjna
 3. Mata akumulacyjno-drenażowa
 4. Folia poślizgowa
 5. Papa antykorzenna nawierzchniowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 6. Papa antykorzenna podkładowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40
 7. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarplast G200 S40
 9. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP GM
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant B

System 3.3.1 B

Uwagi:

 1. Warstwa balastowa - żwir płukany frakcja 16/32
 2. Włóknina filtracyjna
 3. Mata akumulacyjno-drenażowa
 4. Folia poślizgowa
 5. Papa antykorzenna nawierzchniowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 6. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV200 S40
 7. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40
 9. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant C

System 3.3.1 C

Uwagi:

 1. Warstwa balastowa - żwir płukany frakcja 16/32
 2. Włóknina filtracyjna
 3. Mata akumulacyjno-drenażowa
 4. Folia poślizgowa
 5. Papa antykorzenna nawierzchniowa - ZIELONY DACH PYE PV250 S52 SBS
 6. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV200 S40
 7. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40
 9. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego: