Lista systemów "Dach zielony ekstensywny"

Dachy zielone z roślinnością typu ekstensywnego stanowią najlżejszą odmianę dachów zielonych. Ich ciężar, w zależności od grubości warstwy substratu mineralnego, zawiera się w przedziale 80kg/m2 - 150 kg/m2 dachu. Są przeznaczone dla konstrukcji dachowych o niewielkiej nośności.

Niewielki ciężar systemu wynika z zastosowania roślinności typu ekstensywnego z gatunku SEDUM ( mchy, porosty, sukulenty) o minimalnych wymaganiach wegetacyjnych, co pozwala ograniczyć grubość substratu do 6-8 cm. Roślinność tego typu nie nadaje się do bezpośredniego użytkowania ( nie można po niej chodzić), ale po okresie ukorzeniania, który trwa około 2-3 lat, wymaga jedynie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Dach zielony ekstensywny warstwy

Dach zielony ekstensywny posiada standardowy układ warstw, który składa się z trzech stref -

wegetacyjnej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz strefy

termoizolacyjnej.

Strefa wegetacyjna - zazielenienie ekstensywne składa się ze specjalnie wyselekcjonowanych na dachy zielone roślin z gatunku SEDUM o niewielkim ciężarze, wymagających minimalnej pielęgnacji oraz warstwy specjalnego substratu mineralnego z niewielką zawartością składników organicznych, która stanowi przestrzeń dla ukorzenienia się roślin.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie nadmiaru wody, która nie została związana przez roślinność odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. Składa się ona ze specjalnych mat akumulacyjnych, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody oraz z hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych, zabezpieczającej przed zamoknięciem strefę termoizolacyjną .

W dachach zielonych przynajmniej jedna warstwa hydroizolacji powinna być wykonana z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę dachów zielonych, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.

Dach ekstensywny jest najlżejszym rodzajem dachów zielonych, gdyż jego waga, w zależności od grubości warstwy substratu i rodzaju zazielenienia, nie przekracza zazwyczaj 120 kg/m2.

Jesteś w kategorii: Dachy zielone

Sprawdź nasze produkty: Papy asfaltowe | Papy bitumiczne | Masy asfaltowe | Kity i szpachle budowlane | Płyty termoizolacyjne | Wyroby dla drogownictwa