Dach zielony ekstensywny z termoizolacją, tradycyjny układ warstw

System 3.1.1

Dach zielony lekki z roślinnością typu ekstensywnego z termoizolacją,  tradycyjny układ warstw.

Dach zielony typu ekstensywnego składa się z trzech stref - wegetacyjnej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz termoizolacyjnej.

Strefa wegetacyjna składa się z roślin z gatunku SEDUM o niewielkim ciężarze, wymagających minimalnej pielęgnacji oraz warstwy specjalnego substratu mineralnego z niewielką zawartością składników organicznych, która stanowi przestrzeń dla ukorzenienia się roślin.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie nadmiaru wody, która nie została związana przez rośliny odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. Składa się ona ze specjalnych mat akumulacyjnych, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody oraz z hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych, zabezpieczającej przed zamoknięciem strefę termoizolacyjną .

W dachach zielonych przynajmniej jedna warstwa w warstwie hydroizolacyjnej powinna być wykonana z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału, odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.


Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 3.1.1 A

Uwagi:

 1. Roślinność typu ekstensywnego
 2. Substrat ziemny ekstensywny
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Papa antykorzenna - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 6. Papa antykorzenna podkładowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40
 7. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarplast G200 S40
 9. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP GM
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant B

System 3.1.1 B

Uwagi:

 1. Roślinność typu ekstensywnego
 2. Substrat ziemny ekstensywny
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Papa antykorzenna - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 6. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV250 S40
 7. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40
 9. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant C

System 3.1.1 C

Uwagi:

 1. Roślinność typu ekstensywnego
 2. Substrat ziemny ekstensywny
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Papa antykorzenna nawierzchniowa - ZIELONY DACH PYE PV250 S52 SBS
 6. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV250 S40
 7. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40
 9. Gruntowanie - masa dyspersyjna DYSPERBIT
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego: