Lista systemów "Dach zielony intensywny"

Dach zielony z roślinnością typu intensywnego charakteryzuje się znacznym ciężarem, dochodzącym, a nawet przekraczającym 300kg/m2 dachu. Wynika to zarówno z typu zastosowanych roślin ( trawy, krzewy, a nawet niewielkie drzewa), jak i znacznie grubszej warstwy wegetacyjnej. Dla trawy powinna ona wynosić około 20 cm, natomiast dla krzewów i drzew przyjmuje się, że grubość warstwy wegetacyjnej powinna stanowić 1/10 wysokości rośliny.

Dachy typu intensywnego wymagają ciągłej pielęgnacji oraz regularnego nawożenia. Mimo, iż gruba warstwa wegetacyjna ma dużą zdolność do gromadzenia wody, dachy z zazielenieniem typu intensywnego wymagają regularnego nawadniania, szczególnie w okresach suszy.

Zielony dach intensywny warstwy

Dachy intensywne , mają podobny układ warstw jak inne dachy zielone. Składa się z trzech stref - wegetacyjnej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz strefy termoizolacyjnej wraz z warstwą hydroizolacji.

Strefa wegetacyjna to specjalna roślinność do zazielenienia na dachach intensywnych oraz warstwa specjalnego substratu mineralnego do dachów intensywnych z odpowiednią zawartością składników organicznych, która stanowi przestrzeń dla ukorzenienia się roślin. Warstwa substratu na dachach intensywnych wynosi zazwyczaj minimum 20cm.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie nadmiaru wody z dachu budynku, która nie została związana przez rośliny, odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. Składa się ona ze specjalnych mat akumulacyjnych, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody. Z kolei zadaniem hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych jest zabezpieczenie przed wodą i wilgocią warstwy termoizolacyjnej oraz podłoża dachowego. 

Zielone dachy intensywne, podobnie jak wszystkie dachy zielone, przynajmniej jedną warstwę hydroizolacyjną na dachu muszą mieć wykonaną z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału o odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.


Jesteś w kategorii: Dachy zielone

Sprawdź nasze produkty: Kity i szpachle budowlane | Płyty termoizolacyjne | Wyroby dla drogownictwa | Papy asfaltowe | Papy bitumiczne | Masy asfaltowe