Dach zielony intensywny z termoizolacją, tradycyjny układ warstw

System 3.2.1

Dach zielony z roślinnością typu intensywnego z termoizolacją,  tradycyjny układ warstw.

Dach zielony intensywny składa się z trzech stref - wegetacyjnej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz termoizolacyjnej.

Strefa wegetacyjna składa się z roślin do zazielenienia intensywnego oraz warstwy specjalnego substratu mineralnego z zawartością składników organicznych, która stanowi przestrzeń dla ukorzenienia się roślin. Warstwa substratu wynosi zazwyczaj minimum 20cm.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie nadmiaru wody, która nie została związana przez rośliny odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. Składa się ona ze specjalnych mat akumulacyjnych, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody. Z kolei zadaniem hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych jest zabezpieczenie przed zamoknięciem warstwy termoizolacyjnej oraz podłoża dachowego. 

W dachach zielonych przynajmniej jedna warstwa w warstwie hydroizolacyjnej powinna być wykonana z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału, odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.


Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 3.2.1 A

Uwagi:

 1. Roślinność typu intensywnego
 2. Substrat ziemny intensywny
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Papa antykorzenna nawierzchniowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 6. Papa antykorzenna podkładowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40
 7. Termoizolacja -płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarplast G200 S40
 9. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP GM
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant B

System 3.2.1 B

Uwagi:

 1. Roślinność typu intensywnego
 2. Substrat ziemny intensywny
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Papa antykorzenna - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 6. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV250 S40
 7. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40
 9. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant C

System 3.2.1 C

Uwagi:

 1. Roślinność typu intensywnego
 2. Substrat ziemny intensywny
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Papa antykorzenna nawierzchniowa - ZIELONY DACH PYE PV250 S52 SBS
 6. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV250 S40
 7. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej
 8. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40 Podłoże betonowe
 9. Gruntowanie - masa dyspersyjna DYSPERBIT
 10. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego: