Lista systemów "Dach zielony komunikacyjny"

Dachy komunikacyjne są specjalną odmianą dachów balastowych, o wzmocnionej budowie, w których wierzchnią warstwę stanowi kostka brukowa lub płytki betonowe. Dachy komunikacyjne występują zarówno jako samodzielne dachy (np. parkingi dachowe w obiektach handlowych lub biurowych), jak i jako fragmenty dachów zielonych z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję komunikacyjną na dachu.

Dach zielony komunikacyjny warstwy

Dach zielony komunikacyjny jest odmianą dachu balastowego, w którym górną warstwę stanowi nawierzchnia z kostki brukowej, płyt chodnikowych itp.  

Dach komunikacyjny składa się z trzech warstw- balastowej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz strefy termoizolacyjnej.

W zależności od przyjętego rozwiązania strefa balastowa jest wykonana np. z kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej, leżącej na warstwie tłucznia. Grubość warstwy tłucznia, rozprowadzającej nacisk powinna wynosić min.15 cm i jest uzależniona od układu komunikacji: pieszej i/lub kołowej.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie nadmiaru wody, odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. System składa się ze specjalnych mat akumulacyjnych o podwyższonej odporności na ściskanie, odpowiedzialnych za retencję, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody.

Z kolei zadaniem hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych jest zabezpieczenie przed zamoknięciem warstw termoizolacji oraz podłoża dachowego. W dachach zielonych przynajmniej jedna z warstw hydroizolacyjnych powinna być wykonana z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę układu, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału, odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.

Dach komunikacyjny występuje zarówno jako rozwiązanie samodzielne, jak i jako fragment dachu zielonego z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję komunikacyjną na dachu.


Jesteś w kategorii: Dachy zielone

Sprawdź nasze produkty: Masy asfaltowe | Kity i szpachle budowlane | Płyty termoizolacyjne | Wyroby dla drogownictwa | Papy asfaltowe | Papy bitumiczne