Lista systemów "Fundamenty"

Izolacja fundamentów - ochrona przed wodą i wilgocią.

W zakresie zabezpieczenia fundamentów budynków: ścian i ław fundamentowych przed wodą i wilgocią można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje izolacji: poziomą i pionową.

 Izolacja pozioma stanowi barierę przed kapilarnym podciąganiem wody w obrębie ściany fundamentowej. Układa się ją w dwóch miejscach – pomiędzy ławą fundamentową, a ścianą fundamentową oraz pomiędzy ścianą fundamentową, a ścianą budynku. Izolację poziomą fundamentu najlepiej wykonać z odpowiedniej jakości pap asfaltowych, wykonanych na mocnej i trwałej osnowie. Izolację poziomą ławy fundamentowej oraz ściany należy szczelnie połączyć z izolacją pionową ściany fundamentowej oraz izolacją posadzki. W celu zapewnienia ciągłości warstw izolacyjnych najlepiej stosować kompatybilne materiały – papy i masy asfaltowe, które gwarantują długoletnią szczelność wykonanych izolacji.

Izolacja pionowa chroni fundamenty zarówno przed wodą opadową oraz naturalną wilgocią występującą w gruncie, jak również przed wodą naporową wywierająca ciśnienie hydrostatyczne. 

W zależności od warunków gruntowych i wodnych terenu, na którym jest posadowiony budynek można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje hydroizolacji:

  • izolacja lekka, przeciwwilgociowa - gdy budynek jest posadowiony na gruntach przepuszczalnych, a poziom wód gruntowych znajduje się wyraźnie poniżej poziomu fundamentu
  • izolacja średnia, przeciwwodna - gdy budynek jest posadowiony na gruntach częściowo przepuszczalnych, a poziom wody gruntowej tylko okresowo znajduje się powyżej poziomu posadowienia fundamentów
  • izolacja ciężka, przeciwwodna - kiedy budynek jest posadowiony na gruntach nieprzepuszczalnych, a woda gruntowa znajduje się stale powyżej poziomu posadowienia fundamentów, wywierając ciśnienie hydrostatyczne na ścianę fundamentową.


Wybierz typ izolacji: