Izolacja ciężka - wykonanie za pomocą pap termozgrzewalnych

System 4.3.2

Izolacja ciężka, przeciwwodna fundamentów za pomocą pap zgrzewalnych, z termoizolacją lub bez termoizolacji.

Nowoczesny system izolacji fundamentów  oparty na papach zgrzewalnych. Pozwala na szybką aplikację materiałów na ścianach fundamentowych o dużej powierzchni i niezbyt skomplikowanych kształtach. System prosty i szybki w aplikacji, gwarantujący uzyskanie właściwej grubości izolacji na całej powierzchni. System przeznaczony zarówno do fundamentów ocieplanych jak i nieocieplanych.

Wymaganą grubość powłoki izolacyjnej 6 - 8 mm osiągamy poprzez dobór papy zgrzewalnej o odpowiedniej grubości. Zużycie materiałów jest uzależnione od rodzaju podłoża i wybranego wariantu wykonania.

Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 4.3.2 A

Uwagi:

 • - gruntowania - zużycie ok. 0,2 kg/m2
 1. Izolacja pozioma ławy fundamentowej papa Jarplast SOLO PYE PV250 S52
 2. Izolacja pozioma ściany fundamentowej papa Jarplast SOLO PYE PV250 S52
 3. Faseta z masy FUNDABIT lub z zaprawy
 4. Warstwa gruntująca - roztwór szybkoschnący JARLEP Gm
 5. I warstwa Izolacji z papy podkładowej Jarplast MONO PYE PV200 S40
 6. II warstwa Izolacji z papy podkładowej Jarplast SOLO PYE PV250 S52
 7. Klej do styropianu TERMOLEP
 8. Ocieplenie ściany fundamentowej np. styrodur XPS
 9. Ocieplenie ściany budynku
 10. Wyprawa tynkarska cokołu
 11. Wyprawa tynkarska ściany
 12. Drenaż opaskowy wraz z rurą drenarską
Wariant B

System 4.3.2 B

Uwagi:

 • - gruntowanie - zużycie ok. 0,3 kg/m2
 1. Izolacja pozioma ławy fundamentowej papa Jarplast MONO PYE PV200 S40
 2. Izolacja pozioma ściany fundamentowej papa Jarplast MONO PYE PV200 S40
 3. Faseta z masy FUNDABIT lub z zaprawy
 4. Warstwa gruntująca - roztwór asfaltowy JARLEP G
 5. I warstwa Izolacji z papy podkładowej Jarbit PLUS G200 S40
 6. II warstwa Izolacji z papy podkładowej Jarplast MONO PYE PV200 S40
 7. Klej do styropianu TERMOLEP
 8. Ocieplenie ściany fundamentowej np. styrodur XPS
 9. Ocieplenie ściany budynku
 10. Wyprawa tynkarska cokołu
 11. Wyprawa tynkarska ściany
 12. Drenaż opaskowy wraz z rurą drenarską
Wariant C

System 4.3.2 C

Uwagi:

 • - gruntowanie - zużycie ok. 0,3 kg/m2
 1. Izolacja pozioma ławy fundamentowej papa Jarplast MONO PYE PV200 S40
 2. Izolacja pozioma ściany fundamentowej papa Jarplast MONO PYE PV200 S40
 3. Faseta z masy FUNDABIT lub z zaprawy
 4. Warstwa gruntująca - roztwór asfaltowy JARLEP G
 5. I warstwa Izolacji z papy podkładowej Jarbit PLUS G200 S40
 6. II warstwa Izolacji z papy podkładowej Jarbit SOLID PYE PV200 S40
 7. Ekologiczny klej do styropianu Styrolep
 8. Ocieplenie ściany fundamentowej np. styrodur XPS
 9. Ocieplenie ściany budynku
 10. Wyprawa tynkarska cokołu
 11. Wyprawa tynkarska ściany
 12. Drenaż opaskowy wraz z rurą drenarską