Lista systemów "Izolacja lekka, przeciwwilgociowa"

Izolacja lekka, przeciwwilgociowa – chroni ścianę fundamentową przed wodą opadową i naturalną wilgocią występująca w gruncie.

Stosuje się ją, gdy budynek jest posadowiony na gruntach przepuszczalnych, takich jak piasek lub żwir, a poziom wód gruntowych znajduje się wyraźnie poniżej poziomu posadowienia fundamentu. Izolację przeciwwilgociową wykonuje się z obu stron ściany fundamentowej lub jedynie od zewnętrznej strony fundamentów.

Do wykonania izolacji stosuje się masy asfaltowe. W  przypadku fundamentów ocieplanych są to ekologiczne, bezpieczne dla styropianu dyspersje wodne. Natomiast kiedy fundament nie będzie ocieplany najlepszym rozwiązaniem są masy asfaltowe rozpuszczalnikowe.


Wybierz sposób wykonania izolacji: