Lista systemów "Izolacja średnia, przeciwwodna"

Izolacja przeciwwodna typu średniego – jest konieczna, kiedy woda nie wywiera ciśnienia, albo wywiera okresowo niewielkie ciśnienie hydrostatyczne na fundamenty. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy poziom wód gruntowych znajduje się poniżej fundamentów, ale fundamenty są posadowione na gruncie nieprzepuszczalnym, takim jak glina, ił itp.  Powoduje to, że woda opadowa okresowo podnosi się powyżej ławy fundamentowej, jednak nie wywierając przy tym lub wywierając jedynie nieznaczne ciśnienie na fundament. Na gruntach nieprzepuszczalnych, spoistych hydroizolację fundamentu najlepiej wspomóc drenażem opaskowym, który będzie zbierał wodę wokół ławy fundamentowej i odprowadzał ją z dala od budynku.

Izolację typu średniego wykonuje się po obu stronach ściany fundamentowej. Wykonuje się ją najczęściej za pomocą mas asfaltowych (zużycie min. 3 -4 kg/m2), które są szczególnie wygodne, gdy fundamenty mają skomplikowany kształt lub dużą ilość przepustów itp.    W przypadku izolowania prostych ścian fundamentowych o dużej powierzchni do izolowania lepiej zastosować papy, co zmniejsza ilość niezbędnych operacji oraz przyspiesza pracę.

Wybierz sposób wykonania izolacji: