Izolacja średnia przeciwwodna - wykonanie za pomocą mas asfaltowych z termoizolacją lub bez termoizolacji

System 4.2.1

Izolacja średnia przeciwwodna fundamentów  z / bez termoizolacji.

Nowoczesny system do bezstopniowej izolacji fundamentów  oparty na masach bitumicznych. Pozwala na wygodną aplikację materiałów  na fundamentach o skomplikowanych kształtach, dużej liczbie przepustów oraz w trudno dostępnych miejscach. System prosty i szybki w aplikacji, przeznaczony do fundamentów ocieplanych (masy ekologiczne) lub nieocieplanych (masy rozpuszczalnikowe lub szpachle grubowarstwowe).


Wymagana grubość powłoki izolacyjnej 3-4 mm. Zużycie materiałów jest uzależnione od rodzaju podłoża  i wybranego wariantu wykonania.

Wybierz wariant wykonania:

War. A szpachla grubowarstwowa FUNDABIT

System 4.2.1 A

Uwagi:

 • - grunt zużycie - ok.0,2 kg/m2
 • - izolacja zużycie - 4 kg/m2
 • - szybka 1 warstwowa aplikacja na fundamenty o skomplikowanych kształtach
 • - ocieplenie cokołu można wykonać najwcześniej po 30 dniach
 1. Izolacja pozioma ławy i ściany fundamentowej wykonana z papy
 2. Faseta wykonana z masy FUNDABIT lub z zaprawy
 3. Warstwa gruntująca - szybkoschnący grunt JARLEP Gm
 4. Warstwa izolacyjna - grubowarstwowa masa asfaltowa FUNDABIT
 5. Bitumiczna masa do klejenia styropianu TERMOLEP
 6. Ocieplenie powyżej poziomu gruntu np. styrodur XPS
 7. Ocieplenie muru
 8. Listwa startowa
 9. Wyprawa tynkarska cokołu
War. B masy bitumiczne, bez termoizolacji

System 4.2.1 B

Uwagi:

 • - grunt zużycie - ok. 0,3 kg/m2
 • - izolacja zużycie - 2,7 - 3 kg/m2
 • - 2 warstwowa aplikacja na fundamenty o skomplikowanych kształtach
 • - ocieplenie cokołu można wykonać najwcześniej po 30 dniach
 1. Izolacja pozioma ławy i ściany fundamentowej wykonana z papy
 2. Faseta z masy FUNDABIT lub z zaprawy cementowej
 3. Warstwa gruntująca - roztwór asfaltowy JARLEP G
 4. I Warstwa izolacyjna - masa do konserwacji JARLEP K
 5. II Warstwa izolacyjna - masa do konserwacji JARLEP K
 6. Bitumiczna masa do klejenia styropianu TERMOLEP
 7. Ocieplenie powyżej poziomu gruntu
 8. Ocieplenie muru
 9. Listwa startowa
 10. Wyprawa tynkarska cokołu
 11. Drenaż wraz z rurą drenarską
War. C masy ekologiczne+ termoizolacja

System 4.2.1 C

Uwagi:

 • - warstwa gruntująca - ok. 0,5 kg/m2
 • - warstwa izolacyjna - 3,5 - 4,5 kg/m2
 • - ekologiczny system - nie powoduje emisji do atmosfery szkodliwych związków organicznych
 • - szybka i prosta aplikacja na fundamenty o skomplikowanych kształtach
 • - nie uszkadza styropianu / nadaje się do powierzchniowego zabezpieczenia styropianu
 1. Izolacja pozioma ławy wykonana z papy
 2. Izolacja pozioma ściany fundamentowej wykonana z papy
 3. Faseta z zaprawy cementowej
 4. Warstwa gruntująca - DYSPERBEX / DYSPERBIT rozcieńczony 1:1 z wodą
 5. I Warstwa izolacyjna - DYSPERBEX / DYSPERBIT
 6. II Warstwa izolacyjna - DYSPERBEX / DYSPERBIT
 7. Bitumiczna masa do klejenia styropianu STYROLEP
 8. Termoizolacja/ocieplenie ściany fundamentowej
 9. Ocieplenie ściany budynku
 10. Wyprawa tynkarska cokołu
 11. Wyprawa tynkarska muru
 12. Drenaż wraz z rurą drenarską