Hydroizolacja płyty pomostu, płyty najazdowej oraz przepustów

Skuteczne i trwałe systemy izolacji przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych obiektów inżynierskich.
System 8.1

System 8.1

Uwagi:

  • - Produkty w systemie posiadają Aprobatę techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów
  1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast MOST PYE PV250 S52
  2. Szybkoschnący roztwór do gruntowania - JARLEP GM modyfikowany SBS
  3. Roztwór asfaltowy do gruntowania - JARLEP G

Wykonywanie trwałej izolacji wodochronnej obiektów inżynierskich, jak np. hydroizolacja na płytach mostowych, płytach najazdowych, jak również izolacje przepustów oraz konstrukcji, wymaga zastosowania materiałów do izolacji spełniających bardzo wyśrubowane kryteria.

Hydroizolacja płyty mostu - materiały

Materiał zastosowany do izolacji mostów musi być bardzo giętki i elastyczny, by przenosić naprężenia występujące na obiektach mostowych związane zarówno z intensywnym ruchem pojazdów, jak i dużą zmiennością temperatury otoczenia. Papy używane w tym celu przechodzą specjalne badania w Instytucie Budowy Dróg i Mostów , mające sprawdzić, czy spełniają wymagania i wytrzymają np. temperaturę podczas rozkładnia betonu asfaltowego, ruch pojazdów podczas rozkładania asfaltu, czy są odporne na mróz, uderzenie lub przebicie.

Izolacja mostów to również specjalistyczne masy i roztwory asfaltowe, bez których niemożliwe jest wykonanie prawidłowej trwałej i szczelnej hydroizolacji. Do hydroizolacji fundamentów oraz izolacji konstrukcji przeznaczona jest masa asfaltowa Jarlep K. Natomiast roztwory asfaltowe Jarlep G i Jarlep Gm są przeznaczone do gruntowania podłoża cementowego, w celu zwiększenia przyczepności pap przeznaczonych do hydroizolacji mostów.