Remont dachu o dowolnej powierzchni

System 2.2.2.1

Remont dachu, pokrycie papowe dwuwarstwowe, zgrzewane do podłoża, bez docieplenia

Rozwiązanie rekomendowane na duże obiekty: hale, wiaty, magazyny itp. , które sprawdza się również na mniejszych dachach, szczególnie tych o niestabilnym podłożu dachowym. 

Przekładki z papy wentylacyjnej, która umożliwia migrację wilgoci ze starego pokrycia do kominków wentylacyjnych, nie wlicza się do warstw hydroizolacyjnych w pokryciu dachowym.

Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 2.2.2.1 A

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie poprzez zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarplast MONO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - Jarbit SOLID PYE PV200 S40
 3. Kominek wentylacyjny
 4. Papa wentylacyjna
 5. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP GM
 6. Stare podłoże pokryte papą
Wariant B

System 2.2.2.1 B

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie poprzez zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarbit SOLID PRO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - Jarbit ELAST PYE PV200 S35
 3. Kominek wentylacyjny
 4. Papa wentylacyjna
 5. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 6. Stare podłoże pokryte papą
Wariant C

System 2.2.2.1 C

Uwagi:

 • - Jeden kominek wentylacyjny na każde 50m2 dachu
 • - Mocowanie poprzez zgrzewanie
 1. Papa wierzchniego krycia - Jarbit ELAST PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - Jarbit V80 S40
 3. Kominek wentylacyjny
 4. Papa wentylacyjna
 5. Gruntowanie - masa dyspersyjna Dysperbit
 6. Stare podłoże pokryte papą