Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

Podstawowe zasady wykonawcze

  1. Układanie gontów na dachu powinno się odbywać w temperaturze powyżej +5°C;
  2. Nie należy wykonywać pokrycia podczas opadów atmosferycznych i silnych wiatrów.
  3. Jeżeli dach ma niewielkie pochylenie (do 20°) lub pochylenie powyżej 60°, jest narażony na działanie silnych wiatrów (budownictwo wysokie, przemysłowe, powyżej II kondygnacji) należy dodatkowo przykleić noski gontów lepikiem na zimno (np. JARLEP-L), aby zabezpieczyć je przed podrywaniem przez wiatr.
  4. Pokrycie z gontów asfaltowych jest pokryciem modułowym. Dla osiągnięcia wymaganej szczelności poszczególne moduły muszą się skleić między sobą. Proces ten zachodzi samoczynnie pod wpływem temperatury i promieniowania słonecznego. Gdy gonty są układane w okresie późno jesiennym, w okresie chłodów lub w miejscach mało nasłonecznionych wymagane jest dodatkowe podklejanie nosków gontów.
  5. Gontów nie wolno układać bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej; pokrycie dachowe musi posiadać odpowiednią powierzchnię otworów wentylacyjnych – minimum 0,33 m² na każde 100 m². Między izolacją cieplną i deskami musi znajdować się szczelina wentylacyjna o wysokości 2-4 cm zapewniająca właściwe wietrzenie połaci dachowej i usuwanie pary wodnej.
  6. Odcienie barw występujące na gontach są naturalną cechą właściwą dla tego pokrycia wynikającą z barwienia naturalnego łupka skalnego i nie są uważane za wadę. Aby różnice zabarwienia ograniczyć do minimum należy montować (mieszać) gonty wyjmowane z kilku różnych paczek.
  7. Na jednej połaci dachu nie należy używać gontów z różnymi datami produkcji i różnymi oznaczeniami kodowymi producenta;
  8. Jako warstwę podkładową pod gonty zaleca się stosować papę podkładową na wkładce z welonu szklanego P/64/1200;
  9. W miejscach załamań dachu (kosze, kalenice) , przy wykonywaniu obróbek okien dachowych i kominów oraz przy wszelkich zakończeniach połaci dachu zaleca się dodatkowe podklejanie gontów;
  10. Przed montażem należy zerwać folię zabezpieczającą, znajdującą się na spodniej stronie gonta. Gonty przed zrywaniem folii należy przechowywać w chłodnym pomieszczeniu – ułatwia to operację zrywania.