Lista systemów "Dachy nowe"

Rekomendowane rozwiązania do wykonanie pokrycia dachowego na nowo wybudowanych obiektach

Nie ma uniwersalnych izolacji, sprawdzających się na każdym dachu. Różne oczekiwania, co do rodzaju zastosowanych materiałów, użytych technologii oraz standardu realizowanych inwestycji mają inwestorzy, wykonawcy oraz ostateczni użytkownicy. Dzięki poradnikowi doboru wyrobów, każdy w kilku prostych krokach znajdzie systemowe rozwiązanie na wykonanie prawidłowej izolacji oraz dobierze wariant i produkty odpowiadające jego potrzebom.

Warianty są z reguły uszeregowane od najlepszego pod względem technicznym, po najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym.  Rekomendowane systemy uwzględniają specyfikę związaną z wielkością wykonywanego dachu. Na mniejszych obiektach, zazwyczaj mniej wymagających, znalazły się bardziej ekonomiczne rozwiązania.