Lista systemów "Dachy zielone"

Dachy zielone doskonale wpisują się w modną w ostatnich latach w budownictwie formułę zrównoważonego rozwoju. Stanowią ciekawą alternatywę dla dachów budowanych systemem tradycyjnym i posiadają szereg zalet, m.in.:

  • poprawiają retencję wód opadowych, spowalniając lub opóźniając spływ wody deszczowej z powierzchni dachu, co ma szczególne znaczenie w dużych miastach, gdzie kanalizacja deszczowa jest  mocno obciążona,
  • pozwalają obniżyć temperaturę powietrza zarówno wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu,
  • poprawiają wilgotność powietrza wokół budynku,
  • obniżają poziom hałasu wewnątrz budynku,
  • poprawiają odporność przeciwpożarową dachów,
  • pochłaniają pyły i szkodliwe gazy w otoczeniu budynku,
  • pozwalają wydłużyć żywotność dachu.

W zależności od funkcji jaką mają spełniać, intensywności planowanego zazielenienia oraz układu poszczególnych warstw dachy zielone dzielimy na kilka odmian.

Dach zielony - zalety

zielone dachy akumulując wodę opadową pozwalają znacząco opóźnić spływ wody deszczowej z pokrycia dachowego, co chroni sieć kanalizacji deszczowej od nadmiaru wody. Akumulacja wody zależy od grubości warstwy substratu, rodzaju występujących roślin, jak i rodzaju zastosowanych płyt akumulacyjnych.

zielony dach , stanowiąc formę izolacji termicznej, pozwala obniżyć i ustabilizować temperaturę zarówno wewnątrz obiektu, jak i w jego otoczeniu. Poprawia to komfort cieplny i pozwala na znaczące obniżenie kosztów związanych zarówno z ogrzewaniem , jak i klimatyzowaniem pomieszczeń;

zielone dachy dzięki bieżącej akumulacji wody oraz obecności roślin poprawiają wilgotność powietrza wokół budynku, przyczyniając się do likwidacji tzw. wysp ciepła w miastach;

niezależnie od wybranego rodzaju dachu zielonego, stanowi on bardzo bezpieczne o odporne pod względem przeciwpożarowym pokrycie dachowe, praktycznie niepalne lub trudno zapalne oraz nie rozprzestrzeniające ognia;

dach zielony w zależności od odmiany oraz grubości warstwy substratu stanowi swego rodzaju izolację akustyczną, co pozwala na zabezpieczenie pomieszczeń przed nadmiernym hałasem;

dachy wykonane w technologii zielonego dachu cechują się z reguły wydłużoną żywotnością. Wynika to z konstrukcji pokrycia, która pozwala na zabezpieczenie warstwy hydroizolacji przed bezpośrednim wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych. Należy jednak pamiętać, że do wykonania warstwy hydroizolacji koniecznie należy stosować specjalne papy, odporne na przerastanie korzeni.


Zielony dach - cena

Projekt zielonego dachu , określający funkcje jakie ma on spełniać, układ poszczególnych warstw oraz planowaną intensywność zazielenienia determinuje koszt jego wykonania. Najtańsze jest wykonanie dachu z zazielenieniem ekstensywnym. Natomiast decydując się na intensywne zazielenienie z wykorzystaniem wielu roślin , musimy mieć świadomość, że koszt wykonania dachu zielonego znacząco wzrośnie, co wynika zarówno z wagi materiałów w takim systemie, która wymaga solidniejszej konstrukcji budynku, jak i kosztu samych materiałów.


Zobacz inne nasze systemy izolacji: Dachy do remontu | Dachy nowe | Fundamenty | Mosty i drogi Sprawdź nasze produkty: Papy asfaltowe | Papy bitumiczne | Masy asfaltowe | Kity i szpachle budowlane | Płyty termoizolacyjne | Wyroby dla drogownictwa