Lista systemów "Izolacja ciężka, przeciwwodna"

 Izolacja ciężka, przeciwwodna – jest konieczna kiedy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia fundamentu, co sprawia, że woda naporowa przez cały czas wywiera ciśnienie hydrostatyczne na fundament i położoną na nim izolację. Z sytuacją taką najczęściej mamy do czynienia na gruntach nieprzepuszczalnych, spoistych.

Izolację typu ciężkiego wykonuje się po obu stronach ściany fundamentowej, najczęściej za pomocą grubowarstwowych powłok z mas asfaltowych (zużycie min. 4 kg/m2) lub pap termozgrzewalnych. Na gruntach nieprzepuszczalnych, spoistych hydroizolację fundamentu należy obowiązkowo uzupełnić drenażem opaskowym, który będzie zbierał wodę wokół ławy fundamentowej i odprowadzał ją z dala od budynku.


Wybierz sposób wykonania izolacji: