Lista systemów "Dach zielony balastowy"

Dachy zielone balastowe występują zarówno jako samodzielne dachy, jak i jako fragmenty dachów zielonych z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję opasek przy attykach, wypełnienie koszy zlewowych oraz okolic odwodnień na dachu.

W zależności od umiejscowienia warstwy termoizolacyjnej dachy balastowe dzielimy  na tradycyjne i odwrócone.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału, odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.

Termoizolacja w układzie odwróconym stanowi środkową warstwę. Z racji, że nie jest chroniona przed kontaktem z wodą opadową, musi być wykonana z materiałów nie nasiąkających wodą.


Dach balastowy warstwy

Dach zielony typu balastowego składa się z trzech stref - balastowej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz strefy termoizolacyjnej wraz z hydroizolacją.

Występują dwa podstawowe rodzaje dachów balastowych, różniące się rozmieszczeniem poszczególnych warstw.

  • dach balastowy w układzie tradycyjnym, gdzie warstwa termoizolacyjna znajduje się pod hydroizolacją,
  • dach balastowy w układzie odwróconym, gdzie warstwa hydroizolacyjna stanowi najniższą warstwę systemu, leżącą bezpośrednio na podłożu pod termoizolacją.

Niezależnie od rodzaju dachu górną warstwę dachów balastowych stanowi warstwa wykonana ze żwiru płukanego frakcji 16/32. Grubość warstwy balastowej wynosi zazwyczaj minimum 10cm.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie nadmiaru wody odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. Składa się ona ze specjalnych mat akumulacyjnych o podwyższonej odporności na ściskanie, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody.

Z kolei zadaniem hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych jest zabezpieczenie przed wodą i wilgocią warstwy termoizolacyjnej oraz podłoża dachowego dachu zielonego. 

W dachach zielonych przynajmniej jedna warstwa w warstwie hydroizolacyjnej powinna być wykonana z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Termoizolacja to najniższa warstwa w układzie tradycyjnym , oddzielona od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału, odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.

Dachy zielone balastowe występują zarówno jako samodzielne dachy, jak również jako fragmenty dachów zielonych z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję opasek przy attykach, wypełnienie koszy zlewowych oraz wypełnienie okolic odwodnień na dachu.


Jesteś w kategorii: Dachy zielone

Sprawdź nasze produkty: Płyty termoizolacyjne | Wyroby dla drogownictwa | Papy asfaltowe | Papy bitumiczne | Masy asfaltowe | Kity i szpachle budowlane