Termoizolacja z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej

System 1.2.1.1.2.

Dach wentylowany z pokryciem wentylowanym. Poddasze mieszkalne. Sztywne poszycie z desek lub płyt drewnopochodnych. Dwie szczeliny wentylacyjne.

Specyfika pokryć dachów skośnych polega na tym, że są układane w systemie podwójnym. Pokrycie zasadnicze, wykonane np. z dachówki ceramicznej lub blachy modułowej (będące tzw. pokryciem zakładkowym), jest uszczelniane zamontowanym pod nim pokryciem wstępnym. To warstwa wstępna, wykonana np. z membrany bitumicznej lub papy, chroniąca dach przed deszczem i śniegiem wwiewanym pod dachówkę, decyduje o odporności na opady i szczelności całego pokrycia.

Konieczność zapewnienia pełnej wodoszczelności pokrycia wymaga wykonania sztywnego poszycia z desek lub z płyt drewnopochodnych OSB, MFP lub sklejki, odpowiedniego do ułożenia warstwy wstępnej z membrany bitumicznej lub papy polimerobitumicznej  oraz zastosowanie układu z dwiema szczelinami wentylacyjnymi, jedną pomiędzy termoizolacją, a deskowaniem oraz drugą pod pokryciem zasadniczym. 

Rozwiązanie to posiada szereg zalet m.in: większa sztywność i stabilność konstrukcji dachowej, zdecydowana poprawa izolacyjności akustycznej dachu, lepsze zabezpieczenie przed ptakami, gryzoniami i owadami oraz ochrona przed ewentualnym włamaniem.

Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 1.2.1.1.2 A

Uwagi:

 • - Należy zachować odpowiedni przekrój szczelin wentylacyjnych: pod deskowaniem i pod pokryciem zasadniczym
 1. Pokrycie zasadnicze z dachówek ceramicznych, blachy modułowej itp. na ruszcie drewnianym wraz ze szczeliną wentylacyjną na wysokość kontrłat
 2. Izolacja wodochronna - bitumiczna membrana dachowa ALFABIT
 3. Poszycie z desek, płyt drewnopochodnych OSB, MFP lub sklejki
 4. Termoizolacja wraz ze szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem
 5. Strop

Detale wykończenia dachowego:

Wariant B

System 1.2.1.1.2 B

Uwagi:

 • - Należy zachować odpowiedni przekrój szczelin wentylacyjnych: pod deskowaniem i pod pokryciem zasadniczym
 1. Pokrycie zasadnicze z dachówek ceramicznych, blachy modułowej itp. na ruszcie drewnianym wraz ze szczeliną wentylacyjną na wysokość kontrłat
 2. Izolacja wodochronna - papa polimerobitumiczna SUPERBIT S22 SBS
 3. Sztywne poszycie z desek, płyt drewnopochodnych OSB, MFP lub sklejki
 4. Termoizolacja wraz ze szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem
 5. Strop

Detale wykończenia dachowego: