Lista systemów "Pokrycie jednowarstwowe"

Dachy na obiektach przemysłowych o dużych powierzchniach, takich jak  hale , magazyny, ale również markety, centra logistyczne i bloki mieszkalne,   stanowią podczas remontu duże wyzwanie, co sprawia, że do wykonania skutecznej izolacji stosuje się wyroby o najlepszych parametrach.

Na mniejsze dachy o stabilnym podłożu: domy jednorodzinne, domki letniskowe, wiaty, garaże, altany, stosuje się prostsze rozwiązania, zapewniające jednak równie skuteczną izolację.


Wybierz wariant wykonania: