Izolacja-Jarocin S.A.

19 lipiec 2018r.

IZOLACJA - JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail:
biuro@izolacja-jarocin.pl

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS

Produkt Certyfikat Deklaracja
zgodności
Deklaracja
właściwości
użytkowych
Karta
techniczna
JARPLAST SOLO PYE PV250 S52 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARPLAST SOLO_PV250S52 - Deklaracja_2018-04-16_D_papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST SOLO_PV250S52 - ITW_2018-04-16_D_papa zgrzewalna modyfikowana
JARPLAST DEKO PYE PV250 S52 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARPLAST DEKO - Deklaracja_2017-04-06_C papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST DEKO - ITW_2017-04-06_C papa zgrzewalna modyfikowana
JARPLAST MONO PYE PV250 S52 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARPLAST MONO - Deklaracja_2016-06-30_B papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST MONO - ITW_2016-06-30_B papa zgrzewalna modyfikowana
JARPLAST FORTE PYE PV200 S52 CZKP_1001_0204 JARPLAST FORTE - Deklaracja_2018-04-16_C papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST FORTE - ITW_2018-04-16 papa zgrzewalna modyfikowana
JARPLAST POLO PYE PV250 S52 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARPLAST POLO - Deklaracja_2018-04-16_C papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST POLO - ITW_2018-04-16_C papa zgrzewalna modyfikowana
JARPLAST PYE G200 S40 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARPLAST G200S40 - Deklaracja_2018-04-16_C papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST G200S40 - ITW_2018-04-16_C papa zgrzewalna modyfikowana
JARPLAST MONO+ PYE PV250 S52 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARPLAST MONO+ - Deklaracja - papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST MONO+ - Informacja Techniczna Wyrobu - papa zgrzewalna modyfikowana
JARPLAST BRAVO PYE PV200 S42 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARPLAST BRAVO_PV200S42 - Deklaracja_2016-06-30_B JARPLAST BRAVO_PV200S42 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT SOLID PRO PY PV250 S52 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARBIT SOLID_PV250S52_PRO-Deklaracja_2017-08-24_C JARBIT SOLID_PV250S52_PRO- ITW_2017-08-24_C
JARBIT ELAST PRO PY PV200 S52 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT ELAST_PV200S52_PRO - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT ELAST_PV200S52_PRO - ITW_2016-06-30_B
JARBIT SOLID PY PV250 S52 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARBIT SOLID_PV250S52 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT SOLID PV250S52 ITW_2016-06-30_B
JARBIT SOLID PYE PV200 S40 CZKP_1001_0245 JARBIT SOLID_PV200S40 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT SOLID_PV200S40 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT ELAST PY PV200 S52 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT ELAST_PV200S52 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT ELAST_PV200S52 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT ELAST PY PV200 S35 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT ELAST_PV200S35 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT ELAST_PV200S35 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT COMBO PYE PV250 S52 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT COMBO - Deklaracja_2017-07-17_D JARBIT COMBO - ITW_2017-07-17_D
JARBIT EKO PYE PV250 S52 CZKP_1006_JARBIT EKO JARBIT EKO - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT EKO - ITW_2016-06-30_B
JARBIT BINGO PY PV200 S40 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT BINGO_PV200S40 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT BINGO_PV200S40 - ITW_2016-06-30_B
JARPLAST PYE G200 S52
JARPLAST SOLO+ PYE PV300 S53
JARPLAST FORTE+ PYE PV200 S50
JARPLAST MAX PYE PV200 S48
JARPLAST MAX+ PYE PV180 S45
JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35
JARPLAST EXTRA PYE V80 S35
JARPLAST EXTRA PYE V80 S42

Papy termozgrzewalne

Produkt Certyfikat Deklaracja
zgodności
Deklaracja
właściwości
użytkowych
Karta
techniczna
JARBIT PLUS G200 S42 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT PLUS_G200S42 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT PLUS_G200S42 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT PLUS G200 S40 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT PLUS G200 S40 Deklaracja_2014-04-01 JARBIT PLUS G200 S40 KT_2014-04-01
JARBIT V80 S42 PRO Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT V80S42 PRO - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT V80S42 PRO - ITW_2016-06-30_B
JARBIT V60 S30 PRO Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARBIT V60S30_PRO - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT V60S30_PRO - ITW_2016-06-30_B
JARBIT V80 S42 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT V80S42 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT V80S42 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT V60 S37 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARBIT V60S37 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT V60S37 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT V80 S40 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A JARBIT V80S40 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT V80S40 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT V60 S35 JARBIT V60 S35_Certyfikaty_1454-CPR-1001_04 i 1486-CPD-0245 JARBIT V60S35 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT V60S35 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT V60 S30 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARBIT V60S30 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT V60S30 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT V60 S24 Certyfikat_CZZKP-1454-CPR-1001_04 JARBIT V60S24 - Deklaracja_2016-06-30_B JARBIT V60S24 - ITW_2016-06-30_B
JARBIT SOLID PY PV250 S52 CZKP_1486-CPD-0256_06 JARBIT_SOLID_S52_Deklaracja_2013-07-01 JARBIT_SOLID-PV250S52_KK
JARBIT SOLID PYE PV200 S40 CZKP_1486-CPD-0256_06 JARBIT_SOLID_S40_Deklaracja_2013-07-01 SOLID_S40_KK_2013-01-30
JARBIT ELAST PY PV200 S52 CZKP_1434-CPD-0059_2013-02 JARBIT_ELAST_S52_Deklaracja 2013-07-01 JARBIT-ELAST-PV200S52_KK
JARBIT ELAST PY PV200 S35 CZKP_1434-CPD-0059_2013-02 JARBIT_ELAST_S35_Deklaracja_2013-07-01 JARBIT-ELAST-PV200S35-KK
JARBIT COMBO PYE PV250 S52 CZKP_1434-CPD-0059_B_2013-02-25 JARBIT_COMBO_Deklaracja_2013-07-01 JARBIT_COMBO_KK
JARBIT BINGO PY PV200 S40 CZKP_1434-CPD-0059_2013-02 JARBIT_BINGO_Deklaracja_2013-07-01 JARBIT_BINGO_KK

Papy tradycyjne

Produkt Certyfikat Deklaracja
zgodności
Deklaracja
właściwości
użytkowych
Karta
techniczna
PRIMO S22 SBS PRIMO S22 SBS_Certyfikat_CZZKP_1454-CPR-1001_04 PRIMO - Deklaracja_2016-06-30_B PRIMO - ITW_2016-06-30_B
W/400/1200 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A W400-1200 - Deklaracja_2016-06-30_C W400_1200 - ITW_2016-06-30_C
W/400/1200 stalowa Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A W400_1200_stalowa - Deklaracja_2016-06-30_B W400_1200_stalowa - ITW_2016-06-30_B
W/400 szara Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A W400 szara - Deklaracja_2017-01-12_C W400 szara - ITW_2016-06-30_B
W/64 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A W 64 - Deklaracja_2016-06-30_B W 64 - ITW_2016-06-30_B
WV/64 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A WV 64 - Deklaracja_2016-06-30_B WV 64 - ITW_2016-06-30_B
P/400/1200 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A P400-1200 - Deklaracja_2016-06-30_B P400-1200 - ITW_2016-06-30_B
P/400 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A P400 - Deklaracja_2016-06-30_B P400 - ITW_2016-06-30_B
P/333/1100
P/333 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A P333 - Deklaracja_2016-06-30_B P333 - ITW_2016-06-30_B
P/64 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A P64 - Deklaracja_2016-06-30_B P64 - ITW_2016-06-30_B
PV/64 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A PV 64 - Deklaracja_2016-06-30_B PV 64 - ITW_2016-06-30_B
PV/60 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0059_A PV 60 - Deklaracja_2016-06-30_B PV 60 - ITW_2016-06-30_B
I/400 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0060_A I 400 - Deklaracja_2016-06-30_B I 400 - ITW_2016-06-30_B
I/333 Certyfikat_CZZKP-1434-CPR-0060_A I-333 - Deklaracja_2016-06-30_B I-333 - ITW_2016-06-30_B
TERMOBIT-1 płyty styropianowe oklejane papą

Masy asfaltowe rozpuszczalnikowe

Produkt Certyfikat Deklaracja
zgodności
Deklaracja
właściwości
użytkowych
Karta
techniczna
DEKABIT DEKABIT I FUNDABIT - Deklaracja_2017-01-02 Karta charakterystyki
FUNDABIT DEKABIT I FUNDABIT - Deklaracja_2017-01-02 Karta charakterystyki
JARLEP G JARLEP G - Deklaracja_2017-01-02 Karta charakterystyki
JARLEP GM JARLEP GM - Deklaracja_2017-01-02 Karta charakterystyki
JARLEP K JARLEP K - Deklaracja_2017-01-02 Karta charakterystyki
JARLEP L JARLEP L - Deklaracja_2017-01-02 Karta charakterystyki
SREBROL SREBROL - Deklaracja_2017-01-02 Karta charakterystyki

Ekologiczne masy dyspersyjne

Produkt Certyfikat Deklaracja
zgodności
Deklaracja
właściwości
użytkowych
Karta
techniczna
DYSPERBIT DYSPERBIT - Deklaracja_2017-01-02
DYSPERBEX DYSPERBEX - Deklaracja_2017-01-02 Karta charakterystyki
FARGUM FARGUM - Deklaracja_2017-01-02
EKOBIT

Gonty papowe

Produkt Certyfikat Deklaracja
zgodności
Deklaracja
właściwości
użytkowych
Karta
techniczna
Gonty asfaltowe DZ_EC-23/2007

Kity i szpachle budowlane

Produkt Certyfikat Deklaracja
zgodności
Deklaracja
właściwości
użytkowych
Karta
techniczna
DEKABIT Dekabit_DZ_EC-35-2010_B_2010-06-21
FUNDABIT Fundabit_DZ_EC-35-2010_B_2010-06-21
KEP St/B
LATERBIT Bp Kit Dekarski-Laterbit_DZ_EC-22-2010_B_2010-06-21 KK_LATERBIT