RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE ODPORNOŚCI  NA ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO

   


Raport klasyfikacyjny potwierdza, że dla dachów o nachyleniu do 20°, układ dachowy opisany w raporcie, wykonany na drewnianym, stalowym lub każdym innym niepalnym podłożu,  składający się z następujących pap:

Papy podkładowe

Papy wierzchniego krycia

JARPLAST ZIELONY DACH  PYE PV200 S40

JARPLAST ZIELONY DACH PYE PV25O S52

JARPLAST MONO PYE PV200 S40

JARPLAST SOLO PYE PV25O S52

JARPLAST G200 S40

JARPLAST DEKO PYE PV25O S52

JARBIT SOLID PYE PV2OO S4O

JARPLAST MONO PYE PV25O S52

JARBIT ELAST PY PV2OO S35

JARPLAST FORTE PYE PV25O S52

JARBIT PLUS G2OO S4O

JARPLAST POLO PYE PV25O S52

 JARBIT V80 S4O

ZIELONY DACH PYE PV25O S52 SBS

SUPERNOVA PYE PV25O S4O

SUPERNOVA PYE PV250 S52 SBS

 

JARBIT SOLID PY PV25O S52

 

JARBIT ELAST PY PV2OO S52

 

JARBIT COMBO PYE PV25O S52

 

Został sklasyfikowany w zakresie odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego jako Broof(t1).

Pobierz raport zbiorczy Broof(t1)

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI DACHÓW WARSTWOWYCH Z PAPAMI ZGRZEWALNYMI

Opinia Techniczna dotycząca odporności ogniowej dachów warstwowych z papami zgrzewalnymi firmy IZOLACJA - JAROCIN S.A.  w których część nośna jest wykonana z elementów żelbetowych, stwierdza, że  rzeczywista odporność ogniowa dachu jest nie niższa, niż klasa odporności ogniowej warstwy nośnej z elementów żelbetowych zastosowanych do wykonania przegrody i zawiera się w zakresie od REI 15 do REI 60.

Pobierz opinię techniczną dotyczącą odporności ogniowej REI