RAPORTY KLASYFIKACYJNE W ZAKRESIE ODPORNOŚCI  NA ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO

   

Klasyfikacji Układu Dachowego dla Dachów o Nachyleniu do 20° na Różnych Typach Podłoża

Każdy z niżej zamieszczonych raportów klasyfikacyjnych potwierdza, że dla dachu o nachyleniu do 20°, układ dachowy opisany w raporcie, wykonany na drewnianym, stalowym lub każdym innym niepalnym podłożu,  składający się z następujących pap:

Papy podkładowe

Papy wierzchniego krycia

JARPLAST MONO PYE PV200 S40

JARPLAST GLOBO PYE PV200 S45

JARPLAST Zielony Dach PYE PV200 S40

JARPLAST MONO PYE PV250 S52

JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35

JARPLAST SOLO PYE PV250 S52

JARPLAST PYE G200 S40

JARPLAST VEGA PYE PV250 S52

SUPERNOVA PYE PV250 S40

JARPLAST ZIELONY DACH PYE PV250 S52

JARBIT BINGO PY PV200 S30

JARPLAST FORTE PYE PV200 S52

JARBIT ELAST PY PV200 S35

JARPLAST DEKO PYE PV250 S52

JARBIT SOLID PYE PV200 S40

JARPLAST POLO PYE PV250 S52

JARBIT V60 S30 PRO

SUPERNOVA PYE PV250 S52 SBS

JARBIT V60 S35

ZIELONY DACH PYE PV250 S52 SBS

JARBIT V80 S40

SUPERNOVA PYE PV250 S52

SUPERNOVA V60 S30

JARBIT ELAST PYE PV200 S52

SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA BITUMICZNA MAXIBIT SP

JARBIT SOLID PYE PV250 S52

JARBIT PLUS G200 S40

JARBIT COMBO PYE PV250 S52


JARBIT V80 S37


JARBIT V80 S42

 

JARBIT V80  S42 PRO

 

SUPERNOVA V60 S42

został sklasyfikowany w zakresie odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego odpowiednio jako Broof(t1) oraz jako Broof(t2).

Pobierz raport zbiorczy Broof(t1) - dachy z termoizolacją ze styropianu
Pobierz raport zbiorczy Broof(t2) - dachy z termoizolacją ze styropianu
Pobierz raport zbiorczy Broof(t1) - dachy z termoizolacją z wełny mineralnej
Pobierz raport zbiorczy Broof(t2) - dachy z termoizolacją z wełny mineralnej

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI DACHÓW WARSTWOWYCH Z PAPAMI ZGRZEWALNYMI

Opinia Techniczna dotycząca odporności ogniowej dachów warstwowych z papami zgrzewalnymi firmy IZOLACJA - JAROCIN S.A.  w których część nośna jest wykonana z elementów żelbetowych, stwierdza, że  rzeczywista odporność ogniowa dachu jest nie niższa, niż klasa odporności ogniowej warstwy nośnej z elementów żelbetowych zastosowanych do wykonania przegrody i zawiera się w zakresie od REI 15 do REI 60.

Pobierz opinię techniczną dotyczącą odporności ogniowej REI