Podłoże betonowe z termoizolacją z płyt EPS lub PIR

System 1.2.2.1.2

Pokrycie papowe dwuwarstwowe, mocowane mechanicznie i /lub zgrzewane, na podłożu betonowym z dociepleniem z płyt EPS lub PIR.

Rozwiązanie rekomendowane na: hale, wiaty, magazyny, budynki gospodarcze itp. , które sprawdza się również na mniejszych dachach, szczególnie tych o niestabilnym podłożu dachowym. 

Na dachach skośnych zaleca się stosowanie pap podkładowych na osnowie ze tkaniny szklanej, cechujących się wysoką stabilnością wymiarową. Jako warstwę wierzchnią najlepiej stosować elastyczne papy polimerowe na osnowie poliestrowej.


System mocowany mechanicznie i/lub zgrzewany do podłoża.


Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 1.2.2.1.2 A

Uwagi:

 • - Warstwa podkładowa mocowana mechanicznie do podłoża, warstwa nawierzchniowa zgrzewana
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST SOLO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - JARPLAST G200 S40
 3. Termoizolacja - płyta warstwowa PIR lub EPS
 4. Paroizolacja - papa JARBIT PLUS G200 S40
 5. Podłoże betonowe zagruntowane roztworem asfaltowym JARLEP Gm
 6. Strop
Wariant B

System 1.2.2.1.2 B

Uwagi:

 • - Warstwa podkładowa mocowana mechanicznie do podłoża, warstwa nawierzchniowa zgrzewana
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST DEKO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - JARPLAST G200 S40
 3. Termoizolacja - płyta warstwowa PIR lub EPS
 4. Paroizolacja - papa JARBIT SOLID PYE PV200 S40
 5. Podłoże betonowe zagruntowane roztworem asfaltowym JARLEP G
 6. Strop
Wariant C

System 1.2.2.1.2 C

Uwagi:

 • - Warstwa podkładowa mocowana mechanicznie do podłoża, warstwa nawierzchniowa zgrzewana
 1. Papa wierzchniego krycia - JARPLAST MONO PYE PV250 S52
 2. Papa podkładowa - JARBIT PLUS G200 S40
 3. Termoizolacja - płyta warstwowa PIR lub EPS
 4. Paroizolacja - papa JARBIT ELAST PYE PV200 S35
 5. Podłoże betonowe zagruntowane masą DYSPERBIT lub DYSPERBEX
 6. Strop