Jarbit ELAST PY PV200 S35

Jarbit ELAST PY PV200 S35
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna podkładowa Jarbit ELAST PY PV200 S35 wyróżnia się wśród innych pap podkładowych dobrymi właściwościami mechanicznymi, a szczególnie odpornością na zrywanie, ponieważ produkowana jest na osnowie z mocnej i elastycznej włókniny poliestrowej. Otrzymuje się ją poprzez nasycenie osnowy z obu stron masą asfaltową uszlachetnioną polimerem SBS z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i posypanie wierzchniej strony wstęgi papy posypką z drobnego piasku. Spodnia strona papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 10 x 1
Grubość (mm): 3,5
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -5ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 600 / 400
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 25 / 40
Reakcja na ogień: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • do wykonywania izolacji dachów jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • dzięki jakości zastosowanej osnowy spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ papowych).