Dach zielony komunikacyjny, układ tradycyjny

System 3.4.1
Dach zielony komunikacyjny w układzie tradycyjnym.

Dach zielony komunikacyjny jest odmianą dachu balastowego, w którym górną warstwę stanowi nawierzchnia z kostki brukowej, płyt chodnikowych itp.  Składa się z trzech stref - balastowej i akumulacyjno-drenażowej, rozdzielonych włókniną filtracyjną oraz termoizolacyjnej.

Strefa balastowa jest wykonana np. z kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej, leżącej na warstwie tłucznia. Grubość warstwy tłucznia, rozprowadzającej nacisk powinna wynosić min.15 cm i jest uzależniona od rodzaju komunikacji: pieszej i/lub kołowej.

Za gromadzenie oraz odprowadzenie nadmiaru wody, odpowiada strefa akumulacyjno-drenażowa. Składa się ona ze specjalnych mat akumulacyjnych o podwyższonej odporności na ściskanie, odpowiedzialnych za retencję, pozwalających zatrzymać na dachu wymaganą ilość wody.

Z kolei zadaniem hydroizolacji wykonanej z pap zgrzewalnych jest zabezpieczenie przed zamoknięciem warstwy termoizolacyjnej oraz podłoża dachowego. W dachach zielonych przynajmniej jedna warstwa w warstwie hydroizolacyjnej powinna być wykonana z papy zgrzewalnej posiadającej specjalne dodatki antykorzenne, zabezpieczające hydroizolację przed przerastaniem korzeni.

Termoizolacja w układzie tradycyjnym stanowi najniższą warstwę, oddzieloną od podłoża jedynie warstwą paroizolacji. Jako, że nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą może być wykonana z dowolnego materiału, odpowiedniej sztywności: EPS, PIR, XPS, wełny mineralnej itp.

Dachy zielone komunikacyjne występują zarówno jako samodzielne dachy, jak i jako fragmenty dachów zielonych z roślinnością typu ekstensywnego lub intensywnego - pełniąc funkcję komunikacyjną na dachu.

Wybierz wariant wykonania:

Wariant A

System 3.4.1 A

Uwagi:

 1. Kostka brukowa lub płytka betonowa
 2. Podsypka żwirowa
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Folia poślizgowa
 6. Papa antykorzenna nawierzchniowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 7. Papa antykorzenna podkładowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV200 S40
 8. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS
 9. Paroizolacja - papa podkładowa Jarplast G200 S40
 10. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP GM
 11. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant B

System 3.4.1 B

Uwagi:

 1. Kostka brukowa lub płytka betonowa
 2. Podsypka żwirowa
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Folia poślizgowa
 6. Papa antykorzenna nawierzchniowa - Jarplast ZIELONY DACH PYE PV250 S52
 7. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV200 S40
 8. Termoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS
 9. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40
 10. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 11. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego:

Wariant C

System 3.4.1 C

Uwagi:

 1. Kostka brukowa lub płytka betonowa
 2. Podsypka żwirowa
 3. Włóknina filtracyjna
 4. Mata akumulacyjno-drenażowa
 5. Folia poślizgowa
 6. Papa antykorzenna nawierzchniowa - ZIELONY DACH PYE PV250 S52 SBS
 7. Papa podkładowa - Jarplast MONO PYE PV200 S40
 8. ermoizolacja - płyty z EPS, PIR, XPS
 9. Paroizolacja - papa podkładowa Jarbit PLUS G200 S40
 10. Gruntowanie - roztwór asfaltowy JARLEP G
 11. Podłoże betonowe

Detale wykończenia dachowego: