Jarplast MONO PYE PV200 S40

Jarplast MONO PYE PV200 S40
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej 0ºC, na suchym podłożu.

Opis produktu

Papa zgrzewalna podkładowa Jarplast MONO PYE PV200 S40 o wysokich parametrach wytrzymałościowych oraz dużej wodoszczelności. Spełnia wymagania techniczne jako materiał na izolacje wodochronne typu lekkiego, średniego oraz ciężkiego, co pozwala stosować ją nie tylko na dachach, ale też na fundamentach. Zbudowana jest z osnowy poliestrowej nasączonej asfaltem modyfikowanym polimerem SBS, co nadaje jej wytrzymałość i odporność na spękania mrozowe. Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistym piaskiem, a spodnia strona jest profilowana (technologia SZYBKI ZGRZEW) i zabezpieczona folią z polietylenu.


Parametry:

Wymiary rolki (m): 7,5 x 1
Grubość (mm): 4
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -20ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 800 / 600
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 40 / 40
Reakcja na ognień: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • do wykonywania wszelkich izolacji przeciwwilgociowych budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych stale narażonych na napór wody (typu T)
  • elastyczność zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej sprawia, że papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozrywanie, dzięki czemu spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ papowych)