Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

JARBIT ELAST PY PV200 S35 podkładowa

Opis produktu

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT ELAST PY PV200 S35 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i posypanie wierzchniej strony wstęgi papy posypką z drobnego piasku . Spodnia strona jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego.
Elastyczność zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej sprawia, że papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozrywanie. Dzięki właściwościom i jakości zastosowanej osnowy papa zgrzewalna podkładowa JARBIT ELAST PY PV200 S35 spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ papowych).
 

Przeznaczenie

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT ELAST PY PV200 S35 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Papę JARBIT ELAST PY PV200 S35 można również stosować do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynków i budowli, m. in. izolacji pionowych i poziomych fundamentów, izolacji posadzek pod wylewki betonowe, izolacji na deskowaniu pełnym dachów stromych, krytych następnie dachówką lub blachą.
 

Przechowywanie

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.
 

Transport

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.